Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân

Được đăng lên bởi truongdx10-gmail-com
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3347 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NỀN & MÓNG
Chương4. Móng cọc

Phan Hồng Quân
Bộ môn Cơ học đất – Nền móng
Đại học Xây dựng

1.Kháiniệmchungvềmóngcọc
Móngcọc=Cáccọc+đàicọc
Móngcọcđàithấp

Móngcọcđàicao

MĐTN

Đài cọc

Mũi cọc
Mũi cọc

Chiềudàilà

c

Chiều dài làm

việc của cọc

cọc

cọc

mviệccủacọ

MĐTN

Đài cọc

1. Khái niệm chung về móng cọc

•

Đàicọc:Kếtcấubêtôngcốtthépdạngbản/khối,thườnglàđổtạichỗnhằm:

-đỡcôngtrìnhbêntrên→tiếpnhậntảitrọngtừcôngtrình;
-liênkếtcáccọc→phânphốitảitrọngcôngtrìnhlêncáccọc
*liênkếtđài–cọcthôngthườnglàngàmcứng.

Chiềuc

aođài,

h

Độsâuđ

ặtđài,hđ

1. Khái niệm chung về móng cọc

•
•

Cọc:Kếtcấudạngthanh,tiếpnhậnmộtphầntảitrọngcôngtrìnhvàtruyềnvàođất
VậtliệuchếtạocọcchủyếulàBTCT.Thépcũngđượcdùngnhưngkhôngnhiềudogiáthànhđắt.Cácloạivậtliệukháck
hôngcóýnghĩathựctế.

•

Thicôngcọcchủyếutheocáccáchsau:

-Chếtạotrướcsauđóhạxuốngvịtríthiếtkếbằngcácloạithiếtbịkhácnhau(búahạcọc/thiếtbịépcọc):cọcđúcsẵn
-Tạokhuôn(lỗ)ngaytrongđấtởvịtrícọcvàđổbêtôngcốtthéptạichỗ:cọcđổtạichỗ(cọcnhồi).
-Kếthợpmộtphầnchếtạosẵn,hạxuốngvịtríthiếtkếsauđóđổbêtôngcốtthépvàotrong.

1.Kháiniệmchungvềmóngcọc

•

Cơchếtruyềntảitrọngtừcọcvàođất: P{Pms, Pm}

P

P

Phảnlựcmasát:Sứckh

ángbêncủađất,Pms

Truyềntảiquathànhb

êntheocơchếmasát

Đấtyếu,tínhbiếndạngcao

P

Đất tốt, có biến
dạng

Đất rất tốt, “không” biến dạng

Truyềntảixuốngdướitheocơchếnénchặ
t

Phảnlựcmũi:Sứckhángmũicủađất,Pm

P + W = Pm
P + W =Pms+ Pm

1. Khái niệm chung về móng cọc

•

Phạm vi áp dụng:

Thay thế móng nông khi lớp đất tốt ở sâu hoặc khi tải trọng công trình lớn hoặc cả hai

1. Khái niệm chung về móng cọc

•

Phạm vi áp dụng:

“Móng” cọc có thể được sử dụng để xử lý nền

1. Khái niệm chung về móng cọc

•

Móngcọcdạngđặcbiệt–Mónggiếngchìm

2.Phânloạicọcvàphạmviápdụng
Phânloạitheovậtliệuchếtạocọc: BTCT/Thép.
Phânloạitheophươngthứctruyềntảitrọngvàođất:
Cọcmasát/Cọcchống.
Phânloạitheophươngphápthicông:
Cọcđúcsẵn/Cọcđổtạichỗ
Phânloạitheohìnhdángtiếtdiệncọc:
Cọcvuôngđặc/Cọcchữnhậtđặc/Cọctrònđặc/Cọcvuôngrỗng/Cọctrònrỗng/Cọccótiếtdiệnghép.

Phânloạitheomứcđộthaythếđất:
Cọcthaythế/Cọcchiếmchỗ/Cọcthaythếmộtphần.

2. Phân loại cọc và phạm vi áp dụng

•

Phânloạicọctheovậtliệu:CọcBTCT/Cọcthép

Cọcthép:Cọcthépcócườngđộcao,chịuuốn,thicôngthuậnlợi,chấtlượngđảmbảo.
Cọcthépcógiáthànhcao–ítđượcdùng
Tiếtdiệncọcthépthôngdụng:

+chữH

+chữO

2.Phânloạicọcvàphạmviápdụn...



Bộ môn Cơ học đất – Nền móng
Đại học Xây dựng
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân - Người đăng: truongdx10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân 9 10 332