Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog

Được đăng lên bởi nguyenvanhung20101651-gmail-com
Số trang: 303 trang   |   Lượt xem: 10502 lần   |   Lượt tải: 70 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------------oOo--------------

Giáo trình

NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG
VERILOG

Biên soạn: TS. Vũ Đức Lung
ThS. Lâm Đức Khải
Ks. Phan Đình Duy

2012

Lời nói đầu
Ngày nay, khi mạch thiết kế với hàng triệu cổng logic được tích hợp
trong một con Chip thì việc thiết kế mạch và đi dây kết nối bằng tay trở nên
bất khả thi, chính từ lí do đó một khái niệm ngôn ngữ có mức độ trừu tượng
cao dùng để mô tả thiết kế phần cứng được ra đời, đó chính là Verilog.
Cùng với sự ra đời của ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog là hàng loạt các
công cụ EDA (Electronic Design Automation) và CAD (Computer Aided
Design) đã giúp cho những kĩ sư thiết kế phần cứng tạo nên những con
Chip có độ tích hợp rất cao, tốc độ siêu việt và chức năng đa dạng.
Giáo trình Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog nhằm giúp sinh viên
trang bị kiến thức về thiết kế vi mạch. Giáo trình tập trung vào mảng thiết
kế các mạch số với mạch tổ hợp và mạch tuần tự. Giáo trình cũng giới thiệu
về các bước cần thực hiện trong quá trình thiết kế vi mạch từ việc mô tả
thiết kế, kiểm tra, phân tích cho đến tổng hợp phần cứng của thiết kế.
Giáo trình Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog dùng cho sinh viên
chuyên ngành Kĩ thuật máy tính và sinh viên các khối điện tử. Để tiếp nhận
kiến thức dễ dàng, sinh viên cần trang bị trước kiến thức về thiết kế số và
hệ thống số.
Giáo trình này được biên dịch và tổng hợp từ kinh nghiệm nghiên cứu
giảng dạy của tác giả và ba nguồn tài liệu chính: IEEE Standard for Verilog
Hardware Description Language, 2006; Verilog Digital System Design,
Second Edition, McGraw-Hill; The Complete Verilog Book, Vivek
Sagdeo, Sun Micro System, Inc.
Nhằm cung cấp một luồng kiến thức mạch lạc, giáo trình được chia ra
làm 9 chương:
Chương 1: Dẫn nhập thiết kế hệ thống số với Verilog. Chương này sẽ
giới thiệu lịch sử phát triển của ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog, bên

cạnh đó một qui trình thiết kế vi mạch sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng
Verilog cũng được trình bày cụ thể ở đây.
Chương 2: Trình bày các từ khóa được sử dụng trong môi trường mô tả
thiết kế bởi Verilog.
Chương 3: Trình bày các loại dữ liệu được sử dụng trong thiết kế mạch
bởi Verilog, gồm hai loại dữ liệu chính đó là loại dữ liệu net và loại dữ liệu
biến.
Chương 4: Trình bày các toán tử cũng như các dạng biểu thức được hỗ
trợ bởi Verilog.
Chương 5: Giới thiệu cấu trúc của một thiết kế, phương thức sử dụng
thiết kế con.
Chương 6: Trình bày phương pháp thiết kế sử dụng mô hình ...
2012
ĐẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH THÔNG TIN
--------------oOo--------------
Giáo trình
NGÔN NG MÔ T PHN CNG
VERILOG
Biên son: TS. Vũ Đức Lung
ThS. Lâm Đc Khi
Ks. Phan Đình Duy
Giáo trình ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog - Người đăng: nguyenvanhung20101651-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
303 Vietnamese
Giáo trình ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog 9 10 67