Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình ô tô máy kéo và xe chuyên dụng (PGS. TS Nguyễn Ngọc Quế)

Được đăng lên bởi levu13
Số trang: 351 trang   |   Lượt xem: 19916 lần   |   Lượt tải: 99 lần
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

PGS.TS. NGUYỄN NGỌC QUẾ

GIÁO TRÌNH

ÔTÔ MÁY KÉO
VÀ XE CHUYÊN DỤNG

HÀ NỘI 2007

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình ô Tô máy kéo và Xe chuyên dụng …………………………..

3

Lời nói đầu
Trong quá trình hiện đại hóa nông lâm nghiệp và công nghiệp nông thôn, việc sử dụng
ôtô, máy kéo và xe chuyên dụng ngày càng trở nên phổ biến. Phần lớn các công việc nặng
nhọc trong nông lâm nghiệp, trong xây dựng cơ bản, thủy lợi, giao thông vận tải… đã được
thực hiện nhờ máy kéo, xe chuyên dụng và ôtô.
Ôtô máy kéo và xe chuyên dụng là các xe tự hành, dựa vào tính chất công việc mà
chúng phải hoàn thành cũng như để nâng cao tính năng kinh tế và hiệu quả làm việc, các loại
xe này được thiết kế chế tạo với những đặc điểm khác nhau. Công dụng chung của ôtô là dùng
để vận chuyển hàng hóa hay hành khách trên đường giao thông, tuy vậy không phải một ôtô
cụ thể nào cũng có thể hoàn thành việc vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau mà đều cho
hiệu quả kinh tế như nhau, tương tự như vậy chúng ta không thể chế tạo ra một loại máy kéo
hay một xe chuyên dụng nào đó mà có thể hoàn thành tất cả các dạng công việc với cùng một
hiệu quả kinh tế. Vì những lý do đó ôtô máy kéo và xe chuyên dụng được chế tạo thành nhiều
loại theo cỡ công suất, theo tải trọng và theo công dụng riêng. Do tính chất công việc trong
nông, lâm, công nghiệp và giao thông vận tải rất đa dạng nên chủng loại cũng như kết cấu ôtô,
máy kéo và xe chuyên dụng hiện nay rất phong phú.
Với sự phát triển của khoa học công nghệ, của tin học, kỹ thuật điện tử và điều khiển
tự động… kết cấu của các hệ thống và bộ phận máy trong ôtô máy kéo và xe chuyên dụng
ngày càng được cải tiến và hoàn thiện. Các xe thế hệ sau luôn có các bộ phận, hệ thống được
cải tiến so với thế hệ trước. Hiện nay ngành công nghiệp chế tạo ôtô máy kéo, đặc biệt là ôtô
và xe chuyên dụng đã có những bước tiến vượt bậc so với hai ba thập niên trước đây, hầu hết
các hệ thống và cơ cấu trong ôtô máy kéo và xe chuyên dụng đã được cải tiến, nhiều bộ phận
máy đã được điều khiển điện tử ở mức độ khác nhau. Khi biên soạn tài liệu này tác giả đã cố
gắng giới thiệu nguyên lý kết cấu của ôtô máy kéo và xe chuyên dụng từ đơn giản, truyền
thống đến hoàn thiện hiện đại, tuy nhiên đối tượng của môn học là kết cấu ôtô máy kéo và xe
chuyên dụng lại luôn luôn được đổi mới theo hướng hoàn thiện hơn, những tiến bộ kỹ thuật
đạt được trong kết cấu ôtô máy kéo và xe chuyên dụng hiện nay sẽ được cải tiến trong tương
lai, chín...
B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
PGS.TS. NGUYN NGC QU
GIÁO TRÌNH
ÔTÔ MÁY KÉO
VÀ XE CHUYÊN DNG
HÀ NI 2007
Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni – Giáo trình ô Tô máy kéo và Xe chuyên dng …………………………..
3
Giáo trình ô tô máy kéo và xe chuyên dụng (PGS. TS Nguyễn Ngọc Quế) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình ô tô máy kéo và xe chuyên dụng (PGS. TS Nguyễn Ngọc Quế) - Người đăng: levu13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
351 Vietnamese
Giáo trình ô tô máy kéo và xe chuyên dụng (PGS. TS Nguyễn Ngọc Quế) 9 10 393