Ktl-icon-tai-lieu

GIáo Trình PhotoShop 7.0

Được đăng lên bởi Giấc Mơ Của Anh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5: Cơ bản về layer

Cả PTS và IR đều cho phép bạn tách riêng những phần khác nhau của một tấm hình trên các layer. Mỗi layer lại có thể được
chỉnh sửa riêng rẽ và cho phép bạn có những khả năng linh hoạt hơn khi tạo và thao tác với hình ảnh.

Trong chương này bạn sẽ học và làm về:
• Sắp xếp hình ảnh trên layer.
• Tạo layer mới.
• Ẩn hoặc hiện một layer
• Chọn layer
• Loại bỏ chi tiết hoặc hình ảnh trên layer.
• Sắp xếp lại layer để thay đổi theo trình tự sắp xếp trong hình.
• Áp dụng các chế độ hoà trộn cho layer
• Kết nối layer để làm việc cùng 1 lúc.
• Áp dụng Gradient cho layer.
• Thêm text và layer effect cho layer

• Tạo một bản lưu của tài liệu với một layer đã được flatten.
Bắt đầu
1- Mở PTS lên.
2- Chọn File > Open và mở một file hình bất kỳ
3- Một khi bạn xem xong rồi, có thể để nguyên vậy hoặc đóng nó lại mà kô cần Save/Change gì hết.

Về layers
Mỗi file trong PhotoShop bao gồm 1 hoặc nhiều layer. Khi bạn mở một file mới, theo mặc định nó sẽ là layer background, layer
này có thể chứa một màu nào đó hoặc một hình ảnh mà có thể nhìn thấy qua vùng trong suốt của layer nằm trên nó. Bạn có
thể xem vào thao tác các layer với Layers palette.
Những layer mới sẽ là hình trong suốt cho đến khi bạn thêm nội dung hoặc các Pixel hình ảnh vào. Làm việc với layer cũng
tương tự như bạn vẽ trên một cuốn sách nhiều trang. Mỗi trang giấy có thể được chỉnh sửa, thay đổi vị trí, xóa bỏ mà kô ảnh
hưởng đến những trang khác. Khi các trang giấy được sắp xếp chồng lên nhau, toàn bộ bức vẽ sẽ hiện lên.
Xem thông tin trên Layers palette.
Bây giờ bạn sẽ mở file và bắt đầu bài học bằng cách làm việc với bức ảnh như bạn học về Layers Palette và Layer Options.
Layer Pallete thể hiện tất cả layers với tên layer và những chi tiết khác của tấm hình trên mỗi layer. Bạn có thể dùng Layers
Palette để giấu, xem, di chuyển vị trí, đổi tên và xóa và merge các layer. Thumbnail của từng layer sẽ tự động update khi bạn
chỉnh sửa một layer.
1.Chọn File > Open, mở file một file bất kỳ
2. Nếu như Layers pallete kô tự động xuất hiện thì chọn Window > Layer.
Có 3 layer trong Layers Palette: Statue, Doorway và Background. Layer nền sẽ có màu xanh chỉ ra rằng bạn đang làm việc trên
layer đó. Sẽ có 3 biểu tượng nhỏ xuất hiện trên layer nền: Hình chiếc khoá (
) và hình cây cọ (

) xuất hiện ở bên phải của layer, hình con mắt (

). Hai hình này không có ở trên 2 layer còn lại.

3 Chọn File > Open, mở file Door.psd trong thư mục Lesson05
Layer Palette sẽ thay đổi bởi vì layer bạn đang làm vi...
Chương 5: Cơ bản về layer
Cả PTS và IR đều cho phép bạn tách riêng những phần khác nhau của một tấm hình trên các layer. Mỗi layer lại có thể được
chỉnh sửa riêng rẽ và cho phép bạn có những khả năng linh hoạt hơn khi tạo và thao tác với hình ảnh.
Trong chương này bạn sẽ học và làm về:
Sắp xếp hình ảnh trên layer.
Tạo layer mới.
Ẩn hoặc hiện một layer
Chọn layer
Loại bỏ chi tiết hoặc hình ảnh trên layer.
Sắp xếp lại layer để thay đổi theo trình tự sắp xếp trong hình.
Áp dụng các chế độ hoà trộn cho layer
Kết nối layer để làm việc cùng 1 lúc.
Áp dụng Gradient cho layer.
Thêm text và layer effect cho layer
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Người đăng: Giấc Mơ Của Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
GIáo Trình PhotoShop 7.0 9 10 48