Ktl-icon-tai-lieu

GIáo Trình PhotoShop 7.0

Được đăng lên bởi Giấc Mơ Của Anh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2243 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 17: Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc

Yêu cầu cơ bản nhất cho việc quản lý màu sắc là hiệu chỉnh và tạo một profile ICC cho máy tính của bạn. Các ứng dụng hỗ trợ quản lý màu
sắc sẽ sử dụng profile ICC của máy tính để hiển thị đồ hoạ màu sắc một cách nhất quán. Nếu bạn không có một tiện ích điều chỉnh dựa trên
phần cứng của máy tính và tiện ích tạo profile, bạn có thể sử dụng Adobe Gamma để có được một kết quả quản lý phù hợp
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về:
·

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc quản lý màu sắc

·

Hiệu chỉnh máy tính sử dụng Adobe Gamma

·

Tạo một ICC profile cho máy tính của bạn sử dụng Adobe Gamma.

Thời gian hoàn thành bài học này khoảng 45 phút.
Chú ý: Bạn có thể bỏ qua chương này nếu bạn thực sự đã hiệu chỉnh máy tính của bạn sử dụng một tiện ích điều chỉnh dựa trên phần cứng
hoặc một công cụ hiệu chỉnh ICC hoặc nếu bạn không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào đối với card video hay các tuỳ chọn của máy tính.
Bắt đầu
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm và thuật ngữ về quản lý màu sắc cơ bản. Thêm vào đó, bạn sẽ hiệu chỉnh máy tính của bạn
để nhận biết về trạng thái màu sắc, sau đó bạn sẽ tạo một ICC profile để mô tả các đặc trưng màu sắc của máy tính. Để tìm hiểu thêm về việc

thiết lập không gian màu sắc RGB và CMYK trong Photoshop, bạn hãy xem chương 18, “Tạo và in màu nhất quán”.
Tổng quan về quản lý màu sắc
Mặc dầu tất cả các gam màu có sự chồng lấp lên nhau hay tương đồng, nhưng chúng không so khớp một cách chính xác, đây là lý do tại sao
một vài màu sắc trên máy tính của bạn không được mô phỏng trong quá trình in ấn. Các màu không thể mô phỏng trong quá trình in ấn gọi là
các “màu ngoài gam” (out-of-gamut colors) vì chúng nằm ngoài dải màu có thể in ấn.
Ví dụ bạn có thể tạo một phần lớn các màu trong dải màu nhìn thấy sử dụng các phần mềm như Photoshop, Illustrator và InDesign nhưng bạn
chỉ có thể mô phỏng chỉ một nhóm các màu đó đối với máy in để bàn. Máy in này có không gian màu nhỏ hơn, hay ít gam màu (dải màu sắc có
thể hiển thị hoặc in ấn) hơn so với ứng dụng để tạo ra các màu sắc đó.

Dải màu trông thấy chứa hàng triệu màu (bên trái) so với các gam màu của các thiết bị

Để bù lại cho sự khác biệt này và đảm bảo sự so khớp gần nhất giữa màu sắc hiển thị trên mà hình và màu sắc in ấn, cần phải có các phần mềm
ứng dụng sử dụng hệ thống quản lý màu sắc (Color management system - CMS). Với việc sử dụng công cụ quản lý màu sắc, CMS sẽ “dịch”
màu sắc từ không gia...
Chương 17: Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc
Yêu cầu cơ bản nhất cho việc quản lý màu sắc là hiệu chỉnh và tạo một profile ICC cho máy tính của bạn. Các ứng dụng hỗ trợ quản lý màu
sắc sẽ sử dụng profile ICC của máy tính để hiển thị đồ hoạ màu sắc một cách nhất quán. Nếu bạn không một tiện ích điều chỉnh dựa trên
phần cứng của máy tính và tiện ích tạo profile, bạn có thể sử dụng Adobe Gamma để có được một kết quả quản lý phù hợp
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về:
· Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc quản lý màu sắc
· Hiệu chỉnh máy tính sử dụng Adobe Gamma
· Tạo một ICC profile cho máy tính của bạn sử dụng Adobe Gamma.
Thời gian hoàn thành bài học này khoảng 45 phút.
Chú ý: Bạn thể bỏ qua chương này nếu bạn thực sự đã hiệu chỉnh máy tính của bạn sử dụng một tiện ích điều chỉnh dựa trên phần cứng
hoặc một công cụ hiệu chỉnh ICC hoặc nếu bạn không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào đối với card video hay các tuỳ chọn của máy tính.
Bắt đầu
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm và thuật ngữ về quản lý màu sắc cơ bản. Thêm vào đó, bạn sẽ hiệu chỉnh máy tính của bạn
để nhận biết về trạng thái màu sắc, sau đó bạn sẽ tạo một ICC profile để tả các đặc trưng màu sắc của máy tính. Để tìm hiểu thêm về việc
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Người đăng: Giấc Mơ Của Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
GIáo Trình PhotoShop 7.0 9 10 761