Ktl-icon-tai-lieu

GIáo Trình PhotoShop 7.0

Được đăng lên bởi Giấc Mơ Của Anh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 15: Thêm các Slice tương tác và Rollovers

Các Slice là các phần chia của một vùng bức ảnh mà bạn có thể xác định bằng cách sử dụng Adobe Photoshop hoặc ImageReady. Bạn cũng có
thể làm sống động hơn các Slice của bạn, kết nối chúng đến các địa chỉ URL và sử dụng chúng cho các nút Rollover. Một ứng dụng khác của
sử dụng Slice là tối ưu hoá chúng một cách riêng lẻ trong các định dạng hình ảnh khác cho Web site để tối đa các hiệu ứng cho hình ảnh của
Web site của bạn trong khi thời gian tải về là nhỏ nhất.

Trong Chương này, bạn sẽ tìm hiểu về:
·

Tạo các Slice ảnh bằng các phương pháp khác nhau.

·

Tối ưu hoá các slice ảnh riêng rẽ sử dụng các tuỳ chọn riêng biệt và các định dạng file

·

Tạo các slice “không hình ảnh” cho mục đích chứa văn bản và HTML.

·

Tạo nút Rollover

·

Ứng dụng dạng chữ biến dạng đối với Layer văn bản

·

Tạo Rollover trạng thái trên, dưới và lựa chọn cho các slice

·

Chỉ định sự kết hợp khác nhau của các layer ẩn và trong suốt như các điều kiện chỉ định của các trạng thái rollover
khác nhau.

·

Tạo một trang HTML chứa đựng hình ảnh đã phân cắt trong một bảng.

Bạn sẽ mất khoảng 90 phút để hoàn thành chương này. Chương này được biên soạn cho Adobe Photoshop và ImageReady. Một số phần trong
chương này bạn phải thực hiện trong ImageReady.
Nếu cần thiết, hãy xoá bỏ đi thu mục bài học trước trong máy tính của bạn và copy thu mục Lesson15 thay vào đó. Vì khi bạn thực hiện
chương này, bạn sẽ ghi chồng lên file mở đầu. Nếu muốn khôi phục file này, hãy copy chúng từ Học Adobe Photoshop trong CD kèm theo.
Chú ý: Người sử dụng Windows cần giải nén bài học này trước khi sử dụng. Để hiểu rõ hơn, hãy xem phần “Sao chép các bài học” trên trang
4.

Bắt đầu
Trước khi bắt đầu bài học này, hãy khôi phục các tuỳ chọn ứng dụng mặc định cho Adobe Photoshop và Adobe ImageReady. Xem “Phục hồi
các thông số mặc định” trên trang 5.
Bạn sẽ bắt đầu bài học này bằng cách xem một ví dụ của một biểu ngữ ( banner) HTML đã hoàn chỉnh mà bạn sẽ tạo ra. Đồ họa của biểu ngữ
này phản ứng với các thao tác của bạn khi sử dụng chuột. Ví dụ như bức ảnh sẽ thay đổi hình thức khi con trỏ chuột di chuyển qua một số
vùng trên bức ảnh hoặc khi bạn click vào các vùng đó.

1. Khởi động một trình duyệt, và mở file kết thúc Banner.html từ thư mục Lessons/Lesson15/15End/Architech Pages.
File này chứa đựng một bảng HTML được liên kết đến một số hình ảnh khác mà tất cả chúng được tạo ra từ các slice của
Photoshop và ImageReady.

2. Di chuyển con trỏ chuột qua các nút “desi...
Chương 15: Thêm các Slice tương tác và Rollovers
Các Slice là các phần chia của một vùng bức ảnh mà bạn có thể xác định bằng cách sử dụng Adobe Photoshop hoặc ImageReady. Bạn cũng có
thể làm sống động hơn các Slice của bạn, kết nối chúng đến các địa chỉ URLsử dụng chúng choc nút Rollover. Một ứng dụng khác của
sử dụng Slice tối ưu hoá chúng một cách riêng lẻ trongc định dạng hình ảnh khác cho Web site để tối đa các hiệu ứng cho hình ảnh của
Web site của bạn trong khi thời gian tải về là nhỏ nhất.
Trong Chương này, bạn sẽ tìm hiểu về:
· Tạo các Slice ảnh bằng các phương pháp khác nhau.
· Tối ưu hoá các slice ảnh riêng rẽ sử dụng các tuỳ chọn riêng biệt và các định dạng file
· Tạo các slice “không hình ảnh” cho mục đích chứa văn bản và HTML.
· Tạo nút Rollover
· Ứng dụng dạng chữ biến dạng đối với Layer văn bản
· Tạo Rollover trạng thái trên, dưới và lựa chọn cho các slice
· Chỉ định sự kết hợp khác nhau của các layer ẩn trong suốt n các điều kiện chỉ định của các trạng thái rollover
khác nhau.
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Người đăng: Giấc Mơ Của Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
GIáo Trình PhotoShop 7.0 9 10 828