Ktl-icon-tai-lieu

GIáo Trình PhotoShop 7.0

Được đăng lên bởi Giấc Mơ Của Anh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 12: Tạo những hiệu ứng đặc biệt

Sự phân loại số lượng lớn các bộ lọc có trong Adobe Photoshop cho phép bạn biến đổi
những hình ảnh thông thường thành những hình ảnh kĩ thuật số đặc biệt. Bạn có thể
chọn những bộ lọc tái tạo lại một môi trường nghệ thuật truyền thống, một màu của
nước,bức vẽ bằng phấn màu hay hiệu ứng vẽ phác thảo, hoặc bạn có thể lựa chọn từ
những bộ lọc có thể làm mờ (Blur), uốn cong(bend), quấn bọc (warp), làm sắc(sharpen),
hoặc những hình ảnh bị phân mảnh. Cùng với việc sử dụng filter để biến đổi hình ảnh,
bạn có thể dùng layer hiệu chỉnh và các chế độ tô màu để biến đổi diện mạo bức hình
của bạn.

Trong bài học này, bạn sẽ học cách làm những việc sau :

• Ghi lại và thực hiện lại một hành động để tự động hóa một chuỗi các thao tác.

• Thêm vào các cột hướng dẫn để giúp bạn đặt và căn chỉnh hình ảnh một cách chính xác.

• Lưu các vùng lựa chọn và load chúng ra để sử dụng như các mask.

• Chỉ thiết lập hiệu ứng màu cho vùng không có mask của hình ảnh.

• Thêm một layer hiệu chỉnh để chỉnh sửa màu cho một vùng lựa chọn.

• Thêm các bộ lọc vào vùng lựa chọn để tạo ra những hiệu ứng khác nhau.

• Thêm các kiểu dáng layer để tạo ra những hiệu ứng đặc biệt có thể chỉnh sửa được.

Bài học này sẽ cần khoảng 60 phút để hoàn thành. Bài học được thiết kế để hoàn thành trên Adobe Photoshop , nhưng những
thông tin về việc sử dụng những chức năng tương tự trong Adobe ImageReady cũng được thêm vào khi thích hợp.

Nếu cần thiết bạn có thể gỡ bỏ thư mục chứa bài học trước khỏi ổ đĩa cứng, và copy thư mục chứa bài 12 vào ổ cứng. Khi bạn làm việc trong
bài này , bạn sẽ ghi đè các file bắt đầu . Nếu bạn muốn phục hồi các file bắt đầu , chép lại chúng từ CD Adobe Photoshop 7.0 .

Chú ý : người sử dụng Windows cần mở khóa các file chứa bài giảng trước khi sử dụng .Để biết thêm thông tin xem phần “Sao
chép các file của Classroom in a Books” ở trang 4.

Bắt đầu

Trước khi bắt đầu bài học này, phục hồi những thiết đặt ngầm định của Adobe Photoshop . Xem phần “Phục hồi preferences” ở
trang 5 .

Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem bài học cuối cùng để xem bạn sẽ hoàn thành cái gì
1 Khởi động Adobe Photoshop .

Nếu có một hộp thoại hiện lên hỏi bạn có muốn thiết lập lại màu sắc không thì click NO.

2 Chọn menu File>Open, và mở file 12End.psd, nằm trong thư mục Lessons/Lesson12.

Một hình ảnh chứa một bức hình dựng phim xuất hiện . Sự dựng phim bao gồm 4 hình ảnh, mỗi hình ảnh có những bộ lọc hoặc hiệu
ứng riêng biệt được thiết lập lên nó.

3 Khi bạn đã ...
Chương 12: Tạo những hiệu ứng đặc biệt
Sự phân loại số lượng lớn các bộ lọc có trong Adobe Photoshop cho phép bạn biến đổi
những hình ảnh thông thường thành những hình ảnh kĩ thuật số đặc biệt. Bạn có thể
chọn những bộ lọc tái tạo lại một môi trường nghệ thuật truyền thống, một màu của
nước,bức vẽ bằng phấn màu hay hiệu ứng vẽ phác thảo, hoặc bạn có thể lựa chọn từ
những bộ lọc có thể làm mờ (Blur), uốn cong(bend), quấn bọc (warp), làm sắc(sharpen),
hoặc những hình ảnh bị phân mảnh. Cùng với việc sử dụng filter để biến đổi hình ảnh,
bạn có thể dùng layer hiệu chỉnh và các chế độ tô màu để biến đổi diện mạo bức hình
của bạn.
Trong bài học này, bạn sẽ học cách làm những việc sau :
Ghi lại và thực hiện lại một hành động để tự động hóa một chuỗi các thao tác.
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Người đăng: Giấc Mơ Của Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
GIáo Trình PhotoShop 7.0 9 10 834