Ktl-icon-tai-lieu

GIáo Trình PhotoShop 7.0

Được đăng lên bởi Giấc Mơ Của Anh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 11: Những kĩ thuật nâng cao với Layer

Sau khi bạn đã học được những kĩ thuật cơ bản về layer, bạn có thể tạo ra nhiều hiệu ứng phức tạp trong công việc đồ họa của
bạn sử dụng layer masks, path groups, filters, hiệu chỉnh layer, và nhiều kiểu layer khác .

Trong bài học này, bạn sẽ học cách làm những việc sau:

•

Cắt những nhóm hình ảnh giúp bạn sử dụng một hình ảnh trên một layer như một mask trong công việc trên những
layer khác.

•

Tạo ra nhóm layer để tổ chức và quản lý layer.

•

Thêm layer hiệu chỉnh vào một hình ảnh, và dùng chúng để thiết đặt màu sắc và nhiều hiệu chỉnh mà không thay đổi các
dữ liệu về pixel .

•

Tạo ra layer knockout dùng một layer được chọn để làm lộ ra layer khác .

•

Nạp một layer từ các file Photoshop khác .

•

Làm việc với các kiểu layer.

•

Nhân đôi layer và clip layer

•

Thêm các kiểu dáng cho một layer, và thiết lập hiệu ứng cho nhiều layer.

•

Rasterize layer .

•

Chuyển đổi clipping paths thành masks.

•

Hóa lỏng một layer, đem đến cho layer hình thức tan chảy .

•

Làm phẳng và save các layer file, làm giảm đáng kể dung lượng của file.

Bài học này cần khoảng 45 phút để hoàn thành . Bài học này được thiết kế để có thể thực hiện trong Adobe Photoshop, nhưng
thông tin về việc sử dụng các chức năng tương tự trong Adobe ImageReady cũng được đưa thêm khi thích hợp.

Bắt đầu

Trước khi bắt đầu bài học này, phục hồi những thiết đặt ngầm định của Adobe Photoshop . Xem phần “Phục hồi preferences” ở
trang 5 .

Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem bài học cuối cùng để xem bạn sẽ hoàn thành cái gì
1 Bắt đầu mở Adobe Photoshop

Nếu có một hộp thoại hiện lên hỏi bạn có muốn thiết lập lại màu sắc không thì click NO.

2 Chọn menu File>Open, và mở File 11End.psd trong thư mục Lessons/Lesson 11

3 Sau khi bạn đã xem xong file này , có thể cứ để mở nó hoặc đóng lại nhưng không lưu lại các thay đổi .

Bây giờ bạn sẽ mở file bắt đầu chứa một hình ảnh có 2 layer và một background , bạn sẽ làm việc với rất nhiều kĩ thuật layer và
masks để hoàn thành tấm hình.

4 Chọn menu File>Open, và mở file 11Start.psd trong thư mục Lessons/Lesson11 trên ổ cứng .

5 Nếu bảng Layer chua hiển thị , chọn menu Window>Layer để hiển thị nó

Bảng Layer hiển thị có 3 layer trong file này là : layer Metal Grille, layer Rust, và Background. Tại vị trí này bạn chỉ có thể
nhìn thấy layer Metal Grille, vì layer Rust và Background được đặt dưới hình ảnh của layer metal grille .

6 Sử dụng biểu tượng con mắt ( )trong Layer palette, kiểm tra từng layer ...
Chương 11: Những kĩ thuật nâng cao với Layer
Sau khi bạn đã học được những kĩ thuật cơ bản về layer, bạn có thể tạo ra nhiều hiệu ứng phức tạp trong công việc đồ họa của
bạn sử dụng layer masks, path groups, filters, hiệu chỉnh layer, và nhiều kiểu layer khác .
Trong bài học này, bạn sẽ học cách làm những việc sau:
Cắt những nhóm hình ảnh giúp bạn sử dụng một hình ảnh trên một layer như một mask trong công việc trên những
layer khác.
Tạo ra nhóm layer để tổ chức và quản lý layer.
Thêm layer hiệu chỉnh vào một hình ảnh, và dùng chúng để thiết đặt màu sắc và nhiều hiệu chỉnh mà không thay đổi các
dữ liệu về pixel .
Tạo ra layer knockout dùng một layer được chọn để làm lộ ra layer khác .
Nạp một layer từ các file Photoshop khác .
Làm việc với các kiểu layer.
Nhân đôi layer và clip layer
Thêm các kiểu dáng cho một layer, và thiết lập hiệu ứng cho nhiều layer.
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Người đăng: Giấc Mơ Của Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
GIáo Trình PhotoShop 7.0 9 10 671