Ktl-icon-tai-lieu

GIáo Trình PhotoShop 7.0

Được đăng lên bởi Giấc Mơ Của Anh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6: Masks và Channels

Adobe Photoshop sử dụng Masks để tách và thao tác những mảng đặc trưng của hình ảnh. Một Mask giống như một cái khuôn
tô. Phần cắt bỏ của Mask có thể bị thay đổi, nhưng diện tích xung quanh phần cắt bỏ sẽ không bị thay đổi. Bạn có thể tạo một
Mask tạm thơi cho một lần sử dụng, hay bạn cũng có thể lưu một Mask để sử dụng nhiều lần.

Trong bài này, bạn sẽ học các bài sau:

- Làm lại phần lựa chọn bằng một Quick Mask.

- Lưu một vùng lựa chọn như một Channel Mask.

- Coi một Mask bằng bảng Channel.

- Lựa chọn một Mask đã lưu và ứng dụng hiệu ứng.

- Tô màu trong Mask để làm giảm khoanh vùng.

- Tạo một vùng lựa chọn phức tạp với lệnh Extract.

- Tạo và sử dụng Gradietn Mask.

Làm việc với Masks và Channels

Masks giúp bạn tách và bảo vệ các phần của bức ảnh. Khi bạn tạo ra một mask từ những vùng lựac chọn, những phần không
được chọn sẽ được đánh dấu và bảo vệ không bi thay đổi. Với Masks, bạn có thể tao và tiết kiếm thời gian hao phí với việc
khoanh vùng và sử dụng chúng sau này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thế sử dụng mask cho các nhiệm vụ chỉnh sửa phức tạp
khác. Ví dụ như thay đổi màu hay áp dụng các bộ lọc cho bức ảnh.

Trong Adobe Photoshop, bạn có thể tạo ra các Mask tạm thời, còn gọi là Quick Mask, hay bạn cũng có thể tạo một Mask cố định
và cất giữ chúng như một Channel Grayscale đặc biệt, còn gọi là Alpha Channel. Photoshop cũng sự dụng nhưng Channel để cất
giữ thông tin màu sắc và thông tin về những đốm màu của bức ảnh. Không giống như Layer, Channel không thể in ấn. Bạn sử
dụng bảng Channel để coi và làm việc với những Alpha Channel. ImageReady không bao hàm Channel, chỉ trừ Alpha Channel sử
dụng cho ảnh PNG trong suốt.

Bắt đầu
Bạn sẽ bắt đầu bài học với việc quan sát những tấm ảnh bạn đã tạo ra bằng Masks và Channels. Mục đính của bài học này chủ
yếu là lấy một hình ảnh bình thường về con cò trong tự nhiên và làm nó thành phông nền cho không gian chung quanh chú chim
giống như nó được vẽ bằng bút chì màu. Bạn cũng sẽ tạo ra các vùng lựa chọn phức tạp về bãi cõ từ những hình ảnh có sẵn và
đặt chúng vào phía trước của tấm ảnh con cò. Hiệu chỉnh cuối cùng của bạn là sử dụng thêm Gradient để làm bức ảnh nhẹ
nhàng hơn.

Tạo một Quick Mask
Bây giờ bạn bắt đầu mở tập tin bắt đầu và bắt đầu bài học sử dụng chế độ Qucik Mask để hoán chuyển vùng lựa chọn thành một
Mask tạm thời. Sau đó, bạn sẽ hoán chuyển phần Quick Mask tạm thời này vào trong một phần khoang vùng khác. Trừ khi bạn
lưu Quick Mask như là một Alpha Channel Mask cố...
Chương 6: Masks và Channels
Adobe Photoshop sử dụng Masks để tách và thao tác những mảng đặc trưng của hình ảnh. Một Mask giống như một cái khuôn
tô. Phần cắt bỏ của Mask có thể bị thay đổi, nhưng diện tích xung quanh phần cắt bỏ sẽ không bị thay đổi. Bạn có thể tạo một
Mask tạm thơi cho một lần sử dụng, hay bạn cũng có thể lưu một Mask để sử dụng nhiều lần.
Trong bài này, bạn sẽ học các bài sau:
- Làm lại phần lựa chọn bằng một Quick Mask.
- Lưu một vùng lựa chọn như một Channel Mask.
- Coi một Mask bằng bảng Channel.
- Lựa chọn một Mask đã lưu và ứng dụng hiệu ứng.
- Tô màu trong Mask để làm giảm khoanh vùng.
- Tạo một vùng lựa chọn phức tạp với lệnh Extract.
- Tạo và sử dụng Gradietn Mask.
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo Trình PhotoShop 7.0 - Người đăng: Giấc Mơ Của Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
GIáo Trình PhotoShop 7.0 9 10 119