Ktl-icon-tai-lieu

giao trinh revit

Được đăng lên bởi Nam Dang
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 2
Những kỹ năng căn bản
để sử dụng
Revit Architecture

Chương 2 : Những kỹ năng cơ bản để sử dụng Revit Architecture

Chương 2
Những kỹ năng cơ bản để dụng Revit Architecture
A. Mở đầu
I.

Giới thiệu

II.

Mục đích

Bắt đầu buớc vào nghề thiết kế kiến trúc, bật cứ ai cũng đều phải học những kỹ năng sử dụng
họa cụ để thể hiện những ý đồ thiết kế của mình một các nhanh chóng và thẩm mỹ. Người sử
dụng Revit Architecture cũng cần phải luyện tập trước một số kỹ năng để sử dụng tốt phần
mềm. Trong chương này sẽ hướng dẫn người sử dụng các công cụ và môi trừơng làm việc
của Revit Architecture. Nắm vũng và sử dụng thành thạo các công cụ này sẽ giúp người sử
dụng có nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu thiết kế.

Sau khi hoàn tất nghiên cứu và thực hành chuơng này, người sử dụng sẽ
• Hiểu và sử dụng nhóm lệnh Edit (Move, Copy, Rotate, Array, Mirror) – nhóm lệnh Modify
(Algin, Split, Trim, Offset) của Tool bar
• Bước đầu hình thành phương pháp làm việc với Revit Architecture
• Ban đầu hình thành một phong cách tư duy thiết kế với máy tính là công cụ hổ trợ chứ
không chỉ bút thước

B. Nội dung

Như đã đề cập trong chương 1, giao diện của Revit Architecture được kết hợp bởi 9 thành phần
gồm : Menu, Tool Bar, Option Bar, Type Selector, Design Bar, Project Browser, Status Bar, View
Control Bar và Drawing Area.
Với lối suy nghĩ 2D thông thường, khi sử dụng Revit Architecture người sử dụng sẽ vô tình phạm
phải nhiều sai sót. Như đã đề cập, Revit Architecture sẽ giúp người sử dụng khắc phục những sai
sót này bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào (Any Where, Any Time). Tuy nhiên, những việc chỉnh sửa
này cũng làm mất thời gian. Vì vậy, tránh được những sai sót này vẫn hơn. Để giảm thiểu tối đa
những sai sót này, chúng ta sẽ nhìn giao diện của Revit Architecture dưới góc độ nghề nghiệp của
ngành xây dựng.
Theo tổ chức thông thừơng của quá trình thi công một dự án xây dựng, chúng ta sẽ phân chia cấu
trúc giao diện ra làm 5 thành phần (xem hình 2.B.I.1). Mỗi khu vực là tập hợp các thành phần cấu
trúc như sau :
• Phần A : Ban chỉ huy công trường (Project Browser)
• Phần B : Kho vật tư (Design Bar + Type Selector + Option Bar)
• Phần C : Các công cụ phục vụ thi công (Tool Bar)
• Phần D : Hiện trường thi công (Drawing Area)
• Phần E : Hướng dẫn thi công
• Phần F : Bộ phận giám sát thi công (View Conrtol Bar)
Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

1

Nguyễn Phước Thiện

Chương 2 : Những kỹ năng cơ bản để sử dụng Revit Architecture

Hình 2.B.1
Chúng ta cứ xem việc thiết kế kiến...
Chương 2
Những kỹ năng căn bản
để sử dụng
Revit Architecture
giao trinh revit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao trinh revit - Người đăng: Nam Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
giao trinh revit 9 10 17