Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Revit và BIM

Được đăng lên bởi Nam Dang
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3807 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương 1
Tổng quan về Revit và BIM

Chương 1 : Tổng quan về Revit và BIM

Chương 1
Tổng quan về Revit và BIM
A. Mở đầu
I.

Giới thiệu

II.

Mục đích

Revit Architecture là một phần mềm dùng cho ngành thiết kế kiến trúc của hãng AutoDesk
đựơc sản xuất theo khuynh hướng BIM. Nội dung của chương này là trình bày những kiến
thức cơ bản để người sử dụng biết được Revit Architecture làm được gì và làm như thế nào
cho minh khi sử dụng nó,

Sau khi hoàn tất nghiên cứu và thực hành chuơng này, người sử dụng sẽ
• Hiểu được thiết kế kiến trúc với sự hổ trợ của máy tính theo khuynh hướng BIM.
• Bước đầu quen thuộc với giao diện và đặc điểm hoạt động của Revit Architecture
• Một số thao tác cơ bản trong việc thiết kế một công trình kiến trúc
• Ban đầu hình thành một phong cách tư duy thiết kế với máy tính là công cụ hổ trợ thật sự
chứ máy tính chỉ thay bút thước trong quá trình làm việc.

B. Nội dung
I. Lịch sử của Revit Building

Đối với những người làm thiết kế kiến trúc của Việt Nam , các phần mềm của Hảng AutoDesk là
khá quen thuộc. Họ không xa lạ gì với các phần mềm như ACAD, 3D Studio, 3D Max, 3D Viz . . .
Sau hơn một thập niên sử dụng , họ đã quen thuộc đến độ xem như đây là những phần mềm cơ
bản cho ngành thiết kế xây dựng . Hiện nay, phần lớn các cơ sở đào tạo ngành thiết kế kiến trúc
vẫn còn tiếp tục dạy phần mềm ACAD như là phần mềm chuyên ngành.
Phần mềm ACAD cho công việc thiết kế kiến trúc trong thế kỷ 21 có hiệu quả hay không? Có lẽ
chúng ta đã nghe nói đến những phần mềm khác như Architectural Desktop, Micro Station,
ArchiCad . . . của nhiều hãng khác nhau. Vậy thì ta nên chọn phần mềm nào cho công việc thiết
kế hiện nay. Thật ra, mỗi phần mềm đều có ưu khuyết điểm riêng của mình. Vấn đề đặt ra không
phải là phần mềm nào hay hay dỡ, mà mỗi cá nhân đều phải tự mình tìm ra phần mềm thích hợp
cho công việc hằng ngày. Để tăng chính xác cho việc chọn lựa này, chúng ta sẽ xem lại lịch sử
phát triển các phần mềm của hảng AutoDesk đã phát hành cho ngành thiết kế xây dựng.

1. Các phần mềm của hảng AutoDesk cho ngành thiết kế kiến trúc
a. Khái niệm về CAD
CAD là viết tắt của cụm từ Computer Aided Design (máy tính tr ợ giúp thiết kế ) đồng thời
cũng là ước muốn của con người trong thời đại tin học. Nói chung, thiết kế là một công việc
của nhiều ngành nghề khác nhau . Tuy nhiên, đối với ngành thiết kế xây dựng thì điều đó

Thi...
Chương 1
Tng quan v Revit và BIM
Giáo trình Revit và BIM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Revit và BIM - Người đăng: Nam Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Giáo trình Revit và BIM 9 10 286