Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Sap2000 v14

Được đăng lên bởi tothanhnu
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1875 lần   |   Lượt tải: 5 lần
2012

GIÁO TRÌNH SAP 2000 V14.0.0

KS.LÊ VĂN DUY
TRUNG TÂM ĐỒ HỌA HOÀNG NHI
9/2012

SAP 200 V14.0.0 – Công cụ cơ bản

PHẦN I : CÔNG CỤ CƠ BẢN CỦA SAP 2000 V14
MỤC LỤC
BÀI 1 : CÁC QUI ƯỚC CƠ BẢN ................................................................................... 3
1.1. GIỚI THIỆU . ........................................................................................................ 3
1.1.1. Lịch sử hình thành. ......................................................................................... 3
1.1.2. Mô hình hóa – khả năng của SAP 2000. ........................................................ 4
1.1.3. Các file dữ liệu : .............................................................................................. 6
1.2. Các bước cơ bản để thực hiện tính toán và phân tích kết cấu bằng các phần mềm
SAP 2000. ....................................................................................................................... 6
1.2.1. Xây dựng và điều chỉnh hình học ................................................................... 6
1.2.2. Định nghĩa vật liệu,tiết diện và gán chi tiết cho các phần tử .......................... 6
1.2.3. Điều chỉnh gối tựa........................................................................................... 6
1.2.4. Định nghĩa các phương án chất tải và gán chi tiết. ......................................... 6
1.2.5. Định nghĩa các thanh đặc biết nếu có ............................................................. 6
1.2.6. Định nghĩa các phương án tổ hợp. .................................................................. 6
1.2.7. Định nghĩa các phương án phân tích .............................................................. 6
1.2.8. Chạy và phân tích sơ bộ công trình theo qui phạm ........................................ 6
1.2.9. Thiết kế theo vật liệu (BTCT hoặc Thép ) ...................................................... 6
1.3. Một số qui định cơ bản. ......................................................................................... 6
1.3.1. Hệ đơn vị cơ bản dung trong công trình SAP 2000 sử dụng ......................... 6
1.3.2. Đơn vị góc đo độ dùng trong SAP 2000. ........................................................ 7
1.3.3. Nút (node). ...................................................................................................... 7
1.3.4. Phần tử (Element). .......................................................................................... 7
1.3.5. Hệ tọa độ (C...
2012
KS. VĂN DUY
TRUNG TÂM ĐỒ HA HOÀNG NHI
9/2012
GIÁO TRÌNH SAP 2000 V14.0.0
Giáo Trình Sap2000 v14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Sap2000 v14 - Người đăng: tothanhnu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Giáo Trình Sap2000 v14 9 10 312