Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Solidwork 2014

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3042 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD
Chương I. Giới thiệu tổng quan về Solidworks.
1.1 Môi trường làm việc trong Solidworks.

AD
VA

Có 3 cách để tạo môi trường làm việc mới.

N
C

E

C

AD

©

Sau khi mở phần mềm SolidWorks lên, giao diện làm việc sẽ có dạng như sau.

File - > New.

-

Nhấp chọn biểu tượng lệnh New.

-

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N.

TÂ
M

-

TR

U

N
G

Lúc này ta có 3 môi trường làm việc như sau:

Trần Yến Group ©

Share by 

1

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD
Part: thiết kế mô hình 3D, các file này có phần mở rộng là *.sldprt.
Assembly: Lắp ráp thành cụm chi tiết, một cơ cấu hay một máy hoàn chỉnh, các
file này có phần mở rộng là *.sldasm .
Drawing: xuất bản vẽ chi tiết, dùng để trình diễn các hình chiếu, hình cắt từ Part
hay Assembly, các file này có phần mở rộng là *.slddrw.
Lúc này chọn vào Part để vào môi trường thiết kế 3D.
1.2 Các thao tác chuột và bàn phím trong quá trình làm việc

©

Các phím chuột trái, chuột phải và chuột giữa đều có nhựng ý nghĩa khác nhau trong

AD

SolidWorks.

N
C

E

C

Phím chuột trái:

AD
VA

Dùng để chọn đối tượng, ví dụ đối tượng hình học, các nút lệnh của lệnh
đơn và các đối tượng trong cây cấu trục thiết kế FeatureManager.

TÂ
M

Phím chuột phải:

N
G

Kích hoạt một menu phụ của lệnh hiện hành, các lệnh trong menu sẽ thay đổi
tùy theo trạng thái làm việc của phần mềm.

TR

U

Phím chuột giữa:

Dùng để xoay góc nhìn, dịch chuyển chi tiết máy hay thay đổi tỉ lệ hiển thị bộ phận

lắp ráp, hoặc là dịch chuyển góc quan sát của màn hình.

Trần Yến Group ©

Share by 

2

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD
Chương II: Môi trường phác thảo - Sketcher.
2.1 Các công cụ phác thảo.
Để vào môi trường phác thảo. Nhấp chọn vào lệnh Sketch rồi chọn vào một trong

TR

U

N
G

TÂ
M

AD
VA

N
C

E

C

AD

©

ba mặt phẳng trên màn hình làm việc.

Lúc này trên thanh công cụ sẽ xuất hiện các lệnh được dùng để phác thảo 2D như:

Trần Yến Group ©

Share by 

3

TR

U

N
G

TÂ
M

AD
VA

N
C

E

C

AD

©

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD

Trần Yến Group ©

Share by 

4

TÂ
M

AD
VA

N
C

E

C

AD

©

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD

N
G

2.1.1 Vẽ đường thẳng – Line

Để vẽ một đoạn thẳng. Để sử dụng lệnh nàycó thể kích vào biểu tượng trên thanh

TR

U

công cụ Sketch Tools hoặc từ menu Tools\SketchEntities\Line. Trên màn hình đồ họa,
nhấp chuột trái để xác định điểm đầu tiên và nhấp chọn vào một điểm khác để xác định
đoạn thẳng cần vẽ.

Trần Yến Group ...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD
Trần Yến Group ©
1
Chương I. Giới thiệu tổng quan về Solidworks.
1.1 Môi trường làm việc trong Solidworks.
Sau khi mở phần mềm SolidWorks lên, giao diện làm việc sẽ có dạng như sau.
Có 3 cách để tạo môi trường làm việc mới.
- File - > New.
- Nhấp chọn biểu tượng lệnh New.
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N.
Lúc này ta có 3 môi trường làm việc như sau:
TRUNG TÂM ADVANCE CAD ©
Share by www.advancecad.edu.vn
Giáo trình Solidwork 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Solidwork 2014 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo trình Solidwork 2014 9 10 98