Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Sửa chữa máy làm đất - Bộ NN và Phắt triển nông thôn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN
SỬA CHỮA MÁY LÀM ĐẤT
MÃ SỐ: MĐ 03
NGHỀ: SỬA

CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP

Trình độ: Sơ cấp nghề

1

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN:
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được
phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MĐ03

2
LỜI GIỚI THIỆU
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là s nghiệp của Đảng, Nhà nước, của
các cấp, các ngành và xã hội nh m n ng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp
ng yêu c u công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Trong những năm qua quá trình áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông
nghiệp đã phát triển ở một số kh u trong sản xuất nông nghiệp. Đại đa số người sử
dụng máy móc không qua lớp đào tạo cho nên trong quá trình sử dụng gặp rất
nhiều khó khăn trong vận hành, chăm sóc sửa chữa. Để giải quyết những khó khăn
trong việc áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp. Chúng tôi biên soạn Giáo trình
“Sửa chữa máy làm đất” phục vụ cho người lao động sử dụng Liên hợp máy(LHM)
cày đ t, LHM phay đất, LHM bánh lồng
Chương trình đào tạo nghề “Sửa chữa máy nông nghiệp” cùng với bộ giáo
trình được biên soạn đã tích hợp những kiến th c, kỹ năng c n có của nghề, đã cập
nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và th c tế sửa chữa các máy làm đất tại
các địa phương trong cả nước, do đó có thể coi là cẩm nang cho người đã, đang sử
dụng máy nông nghiệp
Bộ giáo trình gồm 6 quyển:
1- Giáo trình mô đun Bảo dưỡng động cơ đốt trong
2- Giáo trình mô đun Bảo dưỡng động cơ điện
3- Giáo trình mô đun Sửa chữa máy làm đất
4- Giáo trình mô đun Sửa chữa máy bơm nước li t m
5- Giáo trình mô đun Sửa chữa máy phun thuốc trừ s u
6- Giáo trình mô đun Sửa chữa máy đập lúa
Để hoàn thiện bộ giáo trình này chúng tôi đã nhận được s chỉ đạo, hướng dẫn
của Vụ Tổ ch c Cán bộ – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội. S hợp tác, giúp đỡ của Viện cơ điện quản lý sau
thu hoạch. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà

3
khoa học, cán bộ kỹ thuật của các Viện, Trường, cơ sở sử dụng máy nông nghiệp,
Ban Giám Hiệu và các th y cô giáo Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Vụ Tổ ch c cán bộ – Bộ Nông nghiệp và
PTNT, Tổng cục dạy nghề, Ban lãnh đạo các Viện, Trường, các cơ sở sản xuất, các
nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các th y cô giá...



 


Giáo trình Sửa chữa máy làm đất - Bộ NN và Phắt triển nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Sửa chữa máy làm đất - Bộ NN và Phắt triển nông thôn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Sửa chữa máy làm đất - Bộ NN và Phắt triển nông thôn 9 10 835