Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Thiết kế Cơ Sơ Dữ Liệu

Được đăng lên bởi Le Vy
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1542 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIÁO TRÌNH
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Ngày nay, chúng ta đang sống làm việc trong thời đại phát triển của công
nghệ thông tin. Nhu cầu sdụng thông tin ngày càng được mọi người quan tâm hơn.
Thông tin truy xuất không những phải chính c mà yêu cầu cn phải tránh thừa
dữ liệu những dthường trong cập nhật dữ liệu. Liên quan đến vấn đề này,
thuyết cơ sở dữ liệu đóng góp một vai trò hết sức quan trọng.
Mô hình CSDL quan hmột nh có tính độc lập dliệu cao, thuận lợi
cho người sử dụng nên trong giáo trình này chúng ta chúng ta đặc biệt quan tâm
nghiên cứu một số phương pháp thiết kế một mô hình CSDL tốt từ một hình
CSDL đã cho. Nội dung của giáo trình chủ yếu trình bày các ràng buộc dữ liệu trong
các quan hệ, các dạng chuẩn của các lược đồ CSDL quan hệ, việc ch một lược
đồ thành một số lược đồ con theo một dạng chuẩn nào đó.
Chương 1
LÝ THUYẾT PHỤ THUỘC HÀM
1.1. Giới thiệu
Trong quá trình thiết kế một cơ s d liệu quan h, một số vấn đề thường
thể xảy ra:
Dư thừa dữ liu
Dị thường trong cập nhật dữ liệu
dụ: Xét lược đquan hệ NCC(TCC,DCC,TMH,GIA), trong đó TCC tên người
cung cấp, DCC là địa chỉ người cung cấp hàng, TMH là tên mặt hàng được cung cấp,
GIA giá tiền tương ứng của mặt hàng được cung cấp. một vài vấn đnẩy sinh
đối với lược đồ này:
Sự thừa: Địa chỉ của người cung cấp được lặp lại mỗi khi một mặt hàng được
cung cấp. Chẳng hạn, trong quan hệ sau địa chỉ của ông Trần Ngọc An lặp lại 3 lần.
TCC
DCC
TMH
GIÁ
Trần Ngọc An
23. Lê Lợi
Khoai tây
4000
Lê Thị Nga
17. Hà nội
Cà chua
5000
Giáo Trình Thiết kế Cơ Sơ Dữ Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Thiết kế Cơ Sơ Dữ Liệu - Người đăng: Le Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Giáo Trình Thiết kế Cơ Sơ Dữ Liệu 9 10 945