Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thực hàng môn cung cấp điện

Được đăng lên bởi thuytoan88
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 5431 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Giáo trình

THỰC HÀNH
CUNG CẤP ĐIỆN

Giáo trình thực hành Cung Cấp Điện

Khoa Điện

Lời giới thiệu
Giáo trình thực hành cung cấp điện là tài liệu chính của môn học “
Thực hành cung cấp điện”.
Môn học thực hành cung cấp điện sẽ trang bị cho sinh viên những
kiến thức căn bản, trang bị và trau dồi những kỹ năng cần thiết về lắp đặt
điện dân dụng và công nghiệp. Học tốt môn học, sinh viên có thể tự mình
giải quyết các vấn đề thực tiễn luôn gắn với một công nhân hoặc cán bộ kỹ
thuật ngành điện, đó là sữa chữa, lắp đặt điện nhà, lắp đặt mạch bơm nước
tự động, và nâng cao hơn, sinh viên có thể vận hành, điều khiển các tủ phân
phối hiện đại, các tủ bù hạ thế tự động. Sinh viên sẽ hoàn toàn tự tin khi tiếp
cận với thực tiễn.
Với mục tiêu là cung cấp một cách đầy đủ nhất các kiến thức cần thiết
cho các sinh viên khi thực hành,giáo trình được trình bày một cách cô đọng,
dễ hiểu, cố gắng chắt lọc các kiến thức cần thiết. Sinh viên muốn tìm hiểu có
thể tìm đọc trong các tài liệu liên quan.
Với mong muốn là các sinh viên phải cố gắng, nghiêm túc trong khi
thực hành, các bài thực hành có những yêu cầu rất cao. Để thực hiện hoàn
thành tốt trong thời gian giới hạn, ngoài những nỗ lực cá nhân, các sinh
viên phải có tinh thần làm việc tập thể, phân công công việc từng cá nhân
trong nhóm hợp lý. Đó chính là tác phong công nghiệp của những sinh viên
ngành điện.
Cuốn sách được hoàn thành trong thời gian ngắn, vì vậy không thể
tránh được những thiếu sót. Mọi góp ý, xin vui lòng gỏi về Khoa Công Nghệ
Điện - Bộ môn Cung Cấp điện. Hoặc có thê liên hệ trực tiếp cho các tác giả.
Sự phản hồi của qúy vị là sự khích lệ lớn cho chúng tôi .

Tp.HCM, tháng 01 năm 2007
Các tác giả.
Trần Thanh Ngọc
Võ Tấn Lộc
Nguyễn Minh Tâm
Dương Thanh Long

Bộ môn cung cấp điện

1

Giáo trình thực hành Cung Cấp Điện

Khoa Điện

MỤC LỤC
Stt

Hạng mục

I

PHẦN 1 - LÝ THUYẾT

Trang

1

ξ1 Kí hiệu điện và bản vẽ cung cấp điện

4

2

ξ2 Các mạch đèn cơ bản

10

3

ξ3 Mạch quạt trần và chuông điện

15

4

ξ4 Lắp đặt mạch điện

18

5

ξ5 Mạch bơm nước dùng phao nhựa

23

6

ξ6 Mạch bơm nước dùng rơle

26

7

ξ7 Tủ phân phối và hệ thống máng cable

29

8

ξ8 Bù công suất phản kháng

37

II
1

PHẦN 2 - THỰC HÀNH
Bài 1 : lắp đặt mạch điện âm tường với mạch đèn thắp
sáng theo thứ tự
Bài 2 : lắp đặt mạch điện âm tường với mạch đèn phòng
ngủ
Bài 3 : lắp đặt mạch điện âm tường với mạch đèn cầu
thang
Bài 4 : lắp đặt dây trong ống tròn cứng
Bài 5 : lắp đặt dây trong ống nẹp vuông
Bài 6 : mạch bơm nước sử dụng rơle
Bài 7...
Giáo trình
THC HÀNH
CUNG CP ĐIN
Giáo trình thực hàng môn cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thực hàng môn cung cấp điện - Người đăng: thuytoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giáo trình thực hàng môn cung cấp điện 9 10 41