Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thực hành nghiên cứu cấy mô

Được đăng lên bởi 6868sms-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1684 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài 1 . KỸ THUẬT CƠ BẢN
VÀ PHA CHẾ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY
1. KỸ THUẬT CƠ BẢN
1.1 Kỹ thuật vô trùng
a. Dụng cụ thuỷ tinh
Bảng 1.1: Thời gian khử trùng dụng cụ thuỷ tinh bằng nhiệt và nhiệt độ khử
trùng
Nhiệt độ (oC)

Thời gian khử trùng
(phút)

160

45

170

18

180

7,5

190

1,5

b. Nút đậy
Hấp khử trùng cùng với các dụng cụ thuỷ tinh 1210C, 1atm. Không khử trùng khô,
gây cháy đối với nút bông và biến dạng với nút nhựa.
c. Môi trường
Bảng 2: Thời gian khử trùng dung dịch và các môi trường lỏng bằng nồi hấp
(autoclave) ở 1210C, 1atm.
Thể tích môi trường

Thời gian hấp khử trùng

(ml)

(phút)

<50

15

75

20

250-500

25

1000

30

1

1.2 Khử trùng mô thực vật
Bảng 3: Hoá chất khử trùng, nồng độ, thời gian xử lý và hiệu quả thực nghiệm.

Tác nhân vô trùng

Nồng độ %

Thời gian xử lý ( phút)

Hiệu quả

Calci hypochlorit

9 – 10

5 – 30

Rất tốt

Natri hypochlorit

2

5 – 30

Rất tốt

Hydro peroxid

10 – 12

5 – 15

Tốt

Nước Brom

1-2

2 – 10

Rất tốt

HgCl2

0.1 – 1

2 – 10

Trung bình

Chất kháng sinh

4 – 50 mg/l

30 – 60

Khá tốt

Trong thời gian xử lý, mô cấy phải ngập hoàn toàn trong dung dịch diệt khuẩn.
Đối với các bộ phận có nhiều bụi cát, trước khi xử lý nên rửa cẩn thận bằng nước xà
phòng bột và rửa sạch lại bằng nước máy.
Khi xử lý xong, mô cấy được rửa nhiều lần bằng nước cất vô trùng (tối thiểu là 3
lần).
1.3 Khử trùng nơi thao tác cấy và dụng cụ cấy
- Sàn và tường lau chùi thường xuyên, trước khi đưa vào sử dụng, phòng cấy cần
được xử lý hơi formol. Đóng kín cửa phòng cấy trong 24h, bỏ formaldehyde đi và khử hơi
formaldehyde còn thừa bằng dung dịch NH3 25% cũng trong 24h.
- Khử trùng trước tủ cấy bằng cách lau sạch bằng cồn 700. Bật đèn UV khử trùng
phòng cấy 30 phút trước khi sử dụng.
- Các dụng cụ mang vào phòng cấy đều vô trùng trước: từ áo choàng, mủ vải, khẩu
trang của người cấy đến dao, kéo, kẹp (forceps), giấy lọc, bình đựng nước cất...
- Trên bàn cấy thường xuyên có một đèn cồn để sử dụng trong khi cấy và một cốc
đựng cồn 960 để nhúng các dụng cụ làm việc.

2

- Trước khi cấy, người cấy cần rửa tay bằng xà phòng và lau kỹ đến khuỷ tay bằng
cồn 960.
- Các dụng cụ bằng kim loại như kẹp cấy, dao mổ, que cấy vòng, kim mũi nhọn có
thể được khử trùng bằng cách đốt dưới ngọn lửa đèn cồn. Những dụng cụ này trước hết
phải được nhúng vào cồn tuyệt đối rồi mới đốt. Nhớ để ráo đi các giọt cồn thừa rồi mới
đưa vào ngọn lửa đèn cồn.
- Khi mở nắp chai hoặc nắp ống nghiệm môi trường nuôi cấy, thì dùng ngón tay kế
út và ngón tay út cầm lấy nắp gòn, và ...
1
Bài 1 . KỸ THUẬT CƠ BẢN
VÀ PHA CHẾ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY
1. KỸ THUẬT BẢN
1.1 Kỹ thuật vô trùng
a. Dụng cụ thuỷ tinh
Bảng 1.1: Thi gian khử trùng dụng cụ thuỷ tinh bằng nhiệt và nhiệt độ khử
trùng
Nhiệt độ (
o
C) Thời gian khử trùng
(phút)
160 45
170 18
180 7,5
190 1,5
b. Nút đậy
Hấp khử trùng cùng với các dụng cụ thuỷ tinh 121
0
C, 1atm. Không khử trùng khô,
gây cháy đối với nút bông và biến dạng với nút nhựa.
c. Môi trường
Bảng 2: Thời gian khử trùng dung dịch các môi trường lỏng bằng nồi hấp
(autoclave) ở 121
0
C, 1atm.
Thể tích môi trường
(ml)
Thời gian hấp khử trùng
(phút)
<50 15
75 20
250-500 25
1000 30
giáo trình thực hành nghiên cứu cấy mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thực hành nghiên cứu cấy mô - Người đăng: 6868sms-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
giáo trình thực hành nghiên cứu cấy mô 9 10 504