Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thủy văn 1 chương 1

Được đăng lên bởi tranquanghuong
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I: Tổng quan

PHẦN THỨ NHẤT

TÍNH TOÁN ĐẶC TRƯNG THỦY
VĂN THIẾT KẾ

1

Giáo trình Thủy văn công trình

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN
1.1. TµI NGUY£N N¦íC Vµ VÊN §Ò KHAI TH¸C T¶I NGUY£N N¦íC
Nước là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển môi trường sống. Nước là một
loại tài nguyên thiên nhiên quý giá và có hạn, là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động
dân sinh kinh tế của con người. Nước được sử dụng cho nông nghiệp, phát điện, giao thông
vận tải, chăn nuôi, thuỷ sản, cấp nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp, cải tạo môi trường v..v.
Bởi vậy, tài nguyên nước có giá trị kinh tế và được coi là một loại hàng hoá.
Nước là loại tài nguyên có thể tái tạo được và cần phải sử dụng một cách hợp lý để
duy trì khả năng tái tạo của nó.
Trên hành tinh chúng ta nước tồn tại dưới những dạng khác nhau: Nước trên trái đất,
ngoài đại dương, ở các sông suối, hồ ao, các hồ chứa nhân tạo, nước ngầm, trong không
khí, băng tuyết và các dạng liên kết khác. Theo V..I. Verônatske, khối lượng nước trên trái
đất vào khoảng 1,46 tỷ km3, trong đó nước trong đại dương chiếm khoảng 1,37 tỷ km3.
Sự phân bố nước trên hành tinh chúng ta theo số liệu ước tính của UNESCO năm
1978 như sau (bảng 1.1): Tổng lượng nước trên trái đất vào khoảng 1.385.984.610 km 3,
trong đó nước trong đại dương vào khoảng 1.338.000.000 km3 chiếm khoảng 96,5%. Nước
ngọt trên trái đất chiếm tỷ lệ rất nhỏ chỉ vào khoảng 2,5%. Nước ngọt phân bố ở dạng nước
ngầm, nước mặt, dạng băng tuyết và các dạng khác, trong đó lượng nước ở dạng băng
tuyết chiếm tỷ lệ cao nhất (xấp xỉ 70%), nước ngọt ở các tầng ngầm dưới đất chiếm tỷ lệ
vào khoảng 30,1%, trong khi đó nước trong hệ thống sông suối chỉ chiếm khoảng 0,006%
tổng lượng nước ngọt trên trái đất, một tỷ lệ rất nhỏ.
Nguồn nước trên thế giới là rất lớn, nhưng nước ngọt mới là yêu cầu cơ bản cho hoạt
động dân sinh kinh tế của con người. Nước ngọt trên thế giới ở dạng khai thác được có trữ
lượng không lớn, chiếm khoảng trên dưới 1% tổng lượng nước có trên trái đất. Khi sự phát
triển dân sinh kinh tế còn ở mức thấp, nước chỉ mới được coi là môi trường cần thiết cho
sự sống của con người. Trong quá trình phát triển, càng ngày càng có sự mất cân đối giữa
nhu cầu dùng nước và nguồn nước, các hoạt động kinh tế xã hội của con người làm cho
nguồn nước ngày càng có nguy cơ bị suy thoái và cạn kiệt, khi đó nước được coi là một
loại tài nguyên quý cần được bảo vệ và quản lý, các luật nước ra đời và cùng với nó ở mỗi
quốc gia đều có một tổ chức để quản lý nghiêm ngặt loại tài nguyê...
Ch ng I: T ng quanươ
PHẦN THỨ NHẤT
TÍNH TOÁN ĐẶC TRƯNG THỦY
VĂN THIẾT KẾ
1
giáo trình thủy văn 1 chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thủy văn 1 chương 1 - Người đăng: tranquanghuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
giáo trình thủy văn 1 chương 1 9 10 535