Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thủy văn chương 2

Được đăng lên bởi tranquanghuong
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương II: Sông ngòi và sự hình thành dòng chảy sông ngòi

Chương II
SÔNG NGÒI VÀ SỰ HÌNH THÀNH DÒNG CHẢY SÔNG 
NGÒI

2.1. HÖ thèng s«ng ngßi - Lu vùc
2.1.1. Hệ thống sông ngòi
Sông ngòi là sản phẩm của khí hậu. Hệ thống sông ngòi được hình thành dưới tác
động bào mòn của dòng chảy do nước mưa hoặc tuyết tan cung cấp. Nước mưa rơi xuống
đất, một phần bị tổn thất do bốc hơi, đọng vào các chỗ trũng và ngấm xuống đất, một phần
dưới tác dụng của trọng lực chảy dọc theo sườn dốc tập trung tạo thành các lạch nước rồi
sau đó tạo thành các khe suối hợp lưu với nhau tạo thành mạng lưới sông ngòi.
Các sông trực tiếp đổ ra biển hoặc vào các hồ trong nội địa gọi là sông chính. Các
sông đổ vào sông chính gọi là sông nhánh cấp I, các sông đổ vào sông nhánh cấp I gọi là
sông nhánh cấp II, cứ như thế mà suy ra các sông nhánh cấp tiếp theo.

Sông chính cùng với các sông nhánh của nó hợp thành hệ thống sông ngòi. Tên của hệ
thống sông thường lấy theo tên của sông chính, chẳng hạn như hệ thống sông Hồng gồm
sông Hồng và các nhánh sông Đà, sông Thao, sông Lô - Gâm hợp thành; hệ thống sông
Thái Bình gồm sông Thái Bình, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam; hệ thống sông
Mã gồm sông Mã, sông Chu, sông Âm, sông Bưởi,...
Sự phân bố của các sông nhánh dọc theo sông chính ảnh hưởng quyết định sự hình
thành dòng chảy trên hệ thống sông. Có thể phân ra các loại: sông nhánh phân bố theo hình
nan quạt, trong đó các cửa sông nhánh lớn ở gần nhau (hình 2-1a), sông dạng hình lông
chim trong đó các sông nhánh phân bố tương đối đều đặn dọc theo sông chính (hình 2-1b),
sông nhánh phân bố theo hình cành cây (hình 2-1c), sông nhánh phân bố song song (hình
Cửacác
sông
2-1d),... Nói chung,
sông lớn thường có sự phân bố các sông nhánh dạng hỗn hợp giữa
Cửa sông
Hình 2-1a: Sông hình nan quạt

Hình 2-1b: Sông hình lông chim

21

Giáo trình Thủy văn công trình

hai hoặc ba hình thức trên. Chẳng hạn như hệ thống sông Hồng có sự phân bố sông nhánh
dạng song song, nhưng trên các sông nhánh lại có kiểu phân bố dạng cành cây hoặc lông chim.
Một con sông phát triển đầy đủ thường có thể phân chia làm 5 đoạn có tính chất khác
nhau: nguồn sông, thượng lưu, trung lưu, hạ lưu và cửa sông.

2.1.2. Lưu vực sông
1. Lưu vực sông và tuyến khống chế

Sông Đà

Lưu vực của một con sông (gọi tắt lưu vực sông) là phần mặt đất mà nước trên đó sẽ
chảy ra sông (kể cả nước mặt và nước ngầm). Nói cách khác, lưu vực sông là khu vực tập
trung nước của một con sông.
Nước trên lưu vực chảy theo hệ thống sông suối tập trung vào l...
Ch ng II:ươ Sông ngòi và s hình thành dòng ch y sông ngòi
Ch ng IIươ
SÔNG NGÒI VÀ S HÌNH THÀNH DÒNG CH Y SÔNG
NGÒI
2.1. HÖ thèng s«ng ngßi - Lu vùc
2.1.1. Hệ thống sông ngòi
Sông ngòi sản phẩm của khí hậu. H thống sông ngòi được hình thành dưới tác
động bào mòn của dòng chảy do nước mưa hoặc tuyết tan cung cấp. Nước mưa rơi xuống
đất, một phần bị tổn thất do bốc i, đọng vào các chỗ trũng và ngấm xuống đất, một phần
dưới tác dụng của trọng lực chảy dọc theo sườn dốc tập trung tạo thành các lạch nước rồi
sau đó tạo thành các khe suối hợp lưu với nhau tạo thành mạng lưới sông ngòi.
Các sông trực tiếp đ ra biển hoặc vào các hồ trong nội địa gọi là sông chính. Các
sông đổ vào sông chính gọi sông nhánh cấp I, các sông đ vào sông nhánh cấp I gọi
sông nhánh cấp II, cứ như thế mà suy ra các sông nhánh cấp tiếp theo.
Sông chính cùng với các sông nhánh của nó hợp thành hệ thống sông ngòi. n của hệ
thống sông thường lấy theo tên của sông chính, chẳng hạn như hệ thống sông Hồng gồm
sông Hồng các nhánh sông Đà, sông Thao, sông - Gâm hợp thành; hệ thống sông
Thái nh gồm sông Thái Bình, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam; hệ thống sông
Mã gồm sông Mã, sông Chu, sông Âm, sông Bưởi,...
Sự phân bố của các sông nhánh dọc theo sông chính ảnh hưởng quyết định s nh
thành dòng chảy trên hệ thống sông. Có thể phân ra các loại: sông nhánh phân bố theo hình
nan quạt, trong đó các cửa sông nhánh lớn gần nhau (hình 2-1a), sông dạng nh lông
chim trong đó các sông nhánh phân bố tương đối đều đặn dọc theo sông chính (hình 2-1b),
sông nhánh phân bố theo hình cành cây (hình 2-1c), sông nhánh phân bố song song (hình
2-1d),... Nói chung, các sông lớn thường có sự phân bố các sông nhánh dạng hỗn hợp giữa
21
Hình 2-1a: Sông hình nan quạt
Cửa sông
Hình 2-1b: Sông hình lông chim
Cửa sông
giáo trình thủy văn chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thủy văn chương 2 - Người đăng: tranquanghuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
giáo trình thủy văn chương 2 9 10 959