Ktl-icon-tai-lieu

Giao trình Trắc địa

Được đăng lên bởi mrchung6868
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 6 lần
http://www.ebook.edu.vn
4
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I
TS. ðÀM XUÂN HOÀN
TRC ðỊA
(Giáo trình cho ngành ðịa chính & Qun lý Ðt ñai)
Hà ni – 2007
Giao trình Trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trình Trắc địa - Người đăng: mrchung6868
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Giao trình Trắc địa 9 10 402