Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Truyền động điện

Được đăng lên bởi Ngô Thiện Đức
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình: Truyền động điện

Lời Mở Đầu
Truyền động điện là một trong các môn học cơ sở kỹ thuật của các chuyên ngành điện công
nghiệp, tự động hóa, cơ điện.. .Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các
phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện, tính chọn được động cơ điện cho các hệ
truyền động, phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như: soft stater,
inverter, các bộ biến đổi, cũng như lựa chọn được các bộ biến đổi phù hợp với yêu cầu hệ truyền
động.
Với mục tiêu trên, nội dung môn học được chia thành 11 bài như sau:
- Bài 1: Cấu trúc chung của hệ truyền động điện.
- Bài 2: Cơ học truyền động điện.
- Bài 3: Các đặc tính và các trạng thái

làm việc của động cơ điện.

- Bài 4: Điều khiển tốc độ truyền động điện.
- Bài 5: Ổn định tốc độ của hệ thống truyền động điện.
- Bài 6: Đặc tính động của hệ truyền động
- Bài 7: Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện.
- Bài 8: Bộ khởi động mềm.
- Bài 9: Bộ biến tần.
- Bài 10: Bộ điều khiển máy điện servo.
- Bài 11 : Bộ điều khiển tốc độ động cơ DC.
Các bài học trên được sắp xếp theo trình tự phù hợp với nhận thức và phát triển nhận thức
của người học nghề, tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao hơn khi đọc giáo trình này người học cần
nắm vững các kiến thức cơ bản của các môn học cơ sở khác, đặc biệt là các môn như máy điện,
điện tử công suất, trang bị điện.
Đối với hệ cao đẳng kỹ thuật và cao đẳng nghề cần nắm vững cả 10 bài của giáo trình. Tuy
nhiên trong các bài giảng cần tăng cường liên hệ, so sánh với các cơ cấu sản xuất, các hệ thống
truyền động trong công nghiệp để người học có cái nhìn tổng thể hơn.
Để thực hiện biên soạn giáo trình này tác giả đã dựa vào các tài liệu tham khảo chính nêu ở
cuối giáo trình, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy ở bậc cao đẳng nghề. Tác giả cố gắng trình bày
các vấn đề một cách đơn giản, dễ tiếp thu cho người học. Tuy nhiên do trình độ và thời gian hạn
chế nên chắc rằng giáo trình còn nhiều sai sót, rất mong được sự đóng góp xây dựng của bạn đọc.

GV: Trương Xuân Linh

Page 1

Giáo trình: Truyền động điện

GV: Trương Xuân Linh

Page 2

Giáo trình: Truyền động điện

BÀI 1: CẤU TRÚC CHUNG VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
•

••

1. Đinh
nghĩa hê truyền đông điên.
•
o

•

• o •

Hệ truyền động điện là tập hợp các thiết bị như: thiết bị điện, thiết bị điện từ, thiết bị điện tử
phục vụ cho việc biến đổi năng lượng điện năng thành cơ năng cung cấp cho các cơ cấu công tác
trên các máy sản xuất, cũng như gia công truyền tín hiệu thông tin để đi...
Giáo trình: Truyền động điện
GV: Trương Xuân Linh Page 1
Li M Đu
Truyền động điện một trong các môn học cơ sở kỹ thuật của các chuyên ngành điện công
nghiệp, tự động hóa, điện.. .Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức bản về các
phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện, tính chọn được động điện cho các hệ
truyền động, phân tích được cấu tạo, nguyên của một s thiết bị điển hình như: soft stater,
inverter, các bộ biến đổi, cũng n lựa chọn được các bộ biến đổi phù hợp với yêu cầu hệ truyền
động.
Với mục tiêu trên, nội dung môn học được chia thành 11 bài như sau:
- Bài 1: Cấu trúc chung của hệ truyền động điện.
- Bài 2: Cơ học truyền động điện.
- Bài 3: Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện.
- Bài 4: Điều khiển tốc độ truyền động điện.
- Bài 5: Ổn định tốc độ của hệ thống truyền động điện.
- Bài 6: Đặc tính động của hệ truyền động
- Bài 7: Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện.
- Bài 8: Bộ khởi động mềm.
- Bài 9: Bộ biến tần.
- Bài 10: Bộ điều khiển máy điện servo.
- Bài 11 : Bộ điều khiển tốc độ động cơ DC.
Các bài học trên được sắp xếp theo trình tự phù hợp với nhận thức phát triển nhận thức
của người học nghề, tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao hơn khi đọc giáo trình này người học cần
nắm vững các kiến thức bản của các môn học s khác, đặc biệt các môn như máy điện,
điện tử công suất, trang bị điện.
Đối với hệ cao đẳng kỹ thuật cao đẳng nghề cần nắm vững cả 10i của giáo trình. Tuy
nhiên trong các bài giảng cần tăng cường liên hệ, so sánh với các cấu sản xuất, các hệ thống
truyền động trong công nghiệp để người học có cái nhìn tổng thể hơn.
Để thực hiện biên soạn giáo trình này tác giả đã dựa vào các tài liệu tham khảo chính nêu
cuối giáo trình, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy bậc cao đẳng nghề. Tác giả cố gắng trình bày
các vấn đề một cách đơn giản, dễ tiếp thu cho người học. Tuy nhiên do trình độ thời gian hạn
chế nên chắc rằng giáo trình còn nhiều sai sót, rất mong được sự đóng góp xây dựng của bạn đọc.
Giáo trình: Truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Truyền động điện - Người đăng: Ngô Thiện Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Giáo trình: Truyền động điện 9 10 869