Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lê Quỳnh Mai (chủ biên) – Bùi Công Độ – Trương Thanh Hoàng – Hoàng Thuỳ Linh
Nguyễn Đình Phương – Lê Đắc Hiền – Đỗ Xuân Cảnh – Phan Thị Thu Hiền

Giáo trình

Tự động hóa

Thiết kế cầu đường

NXB Đại học Giao thông vận tải - 2009

Lê Quỳnh Mai (chủ biên) – Bùi Công Độ – Trương Thanh Hoàng – Hoàng Thuỳ Linh
Nguyễn Đình Phương – Lê Đắc Hiền – Đỗ Xuân Cảnh – Phan Thị Thu Hiền

Giáo trình

Tự động hóa

Thiết kế cầu đường

NXB Đại học giao thông vận tải - 2009

Lời nói đầu
Tự động hóa trong tất cả lĩnh vực hiện đang được xã hội quan tâm đặc biệt bởi nhờ nó 
năng suất lao động được nâng cao, chất lượng sản phẩm ổn định và tốt hơn, nhiều ý 
tưởng mới có cơ hội trở thành hiện thực. Tự động hóa công tác thiết kế công trình giao 
thông cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. Hiện nay, hầu hết các công ty trong 
lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình giao thông đều rất chú trọng thực hiện tự động hóa 
công tác thiết kế trong công ty của mình. Điều này được thể hiện rõ nét trong việc đầu 
tư của các công ty (mua sắm máy tính, phần mềm và đào tạo nhân lực) cũng như triển 
khai tự động hóa thiết kế rất nhiều công trình trong thực tế. 
Với sự đa dạng của mình, các bài toán trong công tác thiết kế luôn đòi hỏi sự linh hoạt 
của công tác tự động hóa. Chính vì vậy, để phần nào đáp ứng được yêu cầu cấp bách 
từ thực tế sản xuất, nội dung cuốn giáo trình này đề cập đến tất cả các vấn đề cơ bản 
nhất của việc thực hiện tự động hóa thiết kế công trình giao thông cũng như phương 
pháp để nâng cao mức độ tự động hóa cho phù hợp với từng yêu cầu chuyên biệt xuất 
hiện trong quá trình thiết kế. 
Nội dung của giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm giảng dạy môn Tự động hóa 
thiết kế cầu đường cho sinh viên ngành xây dựng công trình giao thông và quá trình 
tham gia thực hiện tự động hóa công tác thiết kế ngoài sản xuất của các tác giả cũng 
như cập nhật mới nhất những công nghệ chủ chốt phục vụ cho việc tự động hóa. Hơn 
nữa, nội dung chính tập trung vào những thành phần cốt lõi phục vụ cho mục đích tự 
động  hóa  thiết  kế  cầu  đường,  cùng  với  những  nội  dung  mang  tính  gợi  mở  và  định 
hướng cho từng chuyên ngành, khiến cho cuốn giáo trình này hoàn toàn phù hợp với 
định hướng đào tạo theo tín chỉ của Nhà trường. 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp trong quá 
trình hoàn thiện cuốn giáo trình này.  
Với tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ như hiện nay thì chắc chắn rằng trong 
thời gian tới, nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiệ...
Lê Qunh Mai (ch biên) – Bùi Công Độ – Trương Thanh Hoàng – Hoàng Thu Linh
Nguyn Đình Phương – Lê Đắc Hin – Đỗ Xuân Cnh – Phan Th Thu Hin
Giáo trình
T
T
đ
đ
n
n
g
g
h
h
ó
ó
a
a
T
T
h
h
i
i
ế
ế
t
t
k
k
ế
ế
c
c
u
u
đ
đ
ư
ư
n
n
g
g
NXB
Đại hc Giao thông vn ti - 2009
Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường 9 10 343