Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình tuốc bin thủy lực

Được đăng lên bởi kieutienchunghb
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁO TRÌNH
TUABIN THUỶ LỰC

MỤC LỤC
CÁC KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG GIÁO TRÌNH...............................................................................6
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TUABIN THỦY LỰC ..........................................................7
1.1 Tuabin nước và sự phát triển của nó .................................................................................. 7
1.2 Phân loại tuabin ............................................................................................................. 9
1.2.1. Tuabin phản kích ................................................................................................ 10
1.2.2. Tuabin xung kích ................................................................................................ 11
1.3 Khái quát về cấu tạo tuabin ............................................................................................ 12
1.3.1. Cấu tạo của tuabin phản kích ............................................................................... 13
1.3.2. Cấu tạo của tuabin gáo ........................................................................................ 24
1.4 Các bộ phận phụ của tuabin ........................................................................................... 25
1.4.1. Van phá chân không ........................................................................................... 25
1.4.2. Van xả không tải (van xả bỏ) ................................................................................ 26
1.4.3. Van tuabin ......................................................................................................... 27
1.5 Câu hỏi chương 1 ......................................................................................................... 28
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA TUABIN ......................................................................29
2.1. Khái niệm về chuyển động tương đối và tuyệt đối, hình tam giác tốc độ. .......................... 29
2.2. Phương trình cơ bản của tuabin ................................................................................... 30
2.3. Dòng chảy trong tuabin xung kích ................................................................................ 32
2.3.1. Tam giác tốc độ cửa vào và cửa ra BXCT ............................................................... 32
2.3.2. Phương trình cơ bản của tuabin gáo...................................................................... 33
2.4. Sự tổn thất năng lượng và hiệu suất của tuab...
GIÁO TRÌNH
TUABIN THU LC
giáo trình tuốc bin thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình tuốc bin thủy lực - Người đăng: kieutienchunghb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
giáo trình tuốc bin thủy lực 9 10 83