Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình van công nghiệp

Được đăng lên bởi Kim Thoa Truong Thi
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Vinamain.com
-----  -  - -----

GIÁO TRÌNH VAN CÔNG NGHIỆP

Giáo trình van

Vinamain.com

NỘI DUNG
1.

VAN CỬA (GATE VALVES): ............................................................................................ 3

2.

VAN ĐIỀU TIẾT (GLOBE VALVES): ............................................................................. 11

3.

VAN NÚT (PLUG VALVES): ........................................................................................... 17

4.

VAN BI (BALL VALVES): ............................................................................................... 21

5.

VAN BƯỚM (BUTTERFLY VALVES): .......................................................................... 23

6.

VAN MÀNG (DIAPHRAGM VALVES): ......................................................................... 27

7.

VAN MỘT CHIỀU (CHECK VALVES):.......................................................................... 29

8.

VAN AN TOÀN: ................................................................................................................ 33

9.

VẬN HÀNH VAN:............................................................................................................. 34

10. QUY TRÌNH VẬN HÀNH (OPERATING PROCEDURES): .......................................... 36
11. VAN ĐIỀU KHIỂN (CONTROL VALVES): ................................................................... 42
12. XỬ LÝ SỰ CỐ: .................................................................................................................. 54

2/55

Giáo trình van

Vinamain.com

-

Định nghĩa: Van là một thiết bị cơ khí được dùng trong công nghiệp đường ống
để điều chỉnh dòng chảy của vật chất.

-

Các vị trí vận hành của van:
• Khi van đóng hoàn toàn thì sẽ không có dòng chảy của vật chất đi qua.
• Nếu như van chỉ mở một phần thì chỉ có một phần của dòng chảy đi qua, khi
van ở vị trí này thì nóđư ợc gọi là đang ở vị trí điều tiết lưu lượng của dòng
chảy.
• Khi van mở hoàn toàn thì ta có dòng chảy đi qua van là cực đại.

1.

VAN CỬA (GATE VALVES):
Là một trong những loại van được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Van cửa
đóng dòng chảy khi chúng chắn ngang qua toàn bộ dòng chảy. Khi van được mở
hoàn toàn thì cửa của chúng không nằm trong dòng chảy của vật chất. Lúc này độ
cản trở dòng chảy của van là rất nhỏ có nghĩa là sự sụt áp hay mất năng lượng khi
vật chất đi qua van được hạn chế ở mức nhỏ nhất.

3/55

Giáo trình van

Vinamain.com

− Các phần tử liên kết của v...
BO TRÌ CÔNG NGHIP VIT NAM
Vinamain.com
----- - - -----
GIÁO TRÌNH VAN CÔNG NGHIP
giáo trình van công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình van công nghiệp - Người đăng: Kim Thoa Truong Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
giáo trình van công nghiệp 9 10 144