Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vật liệu cơ điện

Được đăng lên bởi Quảng Cáo Led
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN
KHOA ĐIỆN

GIÁO TRÌNH
VẬT LIỆU CƠ – ĐIỆN
(Lưu hành nội bộ)

ĐIỆN BIÊN, 2015
1

LỜI NÓI ĐẦU
1.1. Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học:
Vật liệu cơ - điện là môn học kỹ thuật cơ sở trong danh mục các môn
học/môđun đào tạo bắt buộc thuộc chương trình dạy nghề Vận hành nhà máy
thuỷ điện. Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vật liệu
cơ khí và vật liệu điện làm cơ sở cho các môn học tiếp theo.
1.2. Mục tiêu thực hiện của môn học:
Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng :
- Trình bày được đặc điểm, tính chất, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của
các loại vật liệu cơ khí, vật liệu điện như: gang, thép, kim loại màu, các loại dầu
bôi trơn, dầu biến thế và một số loại vật liệu khác được dùng trong các nhà máy
Thuỷ điện.
- Nhận biết được các loại vật liệu thường dùng trong Nhà máy Thuỷ
điện và phạm vi ứng dụng của chúng
- Cẩn thận, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
1.3. Nội dung chính của môn học:
- Vật liệu cơ khí
- Vật liệu điện

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................- 2 1. Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học:.............................................................- 2 2. Mục tiêu thực hiện của môn học:...........................................................- 2 3. Nội dung chính của môn học:................................................................- 2 MỤC LỤC........................................................................................................- 3 CHƯƠNG I. VẬT LIỆU CƠ KHÍ....................................................................- 6 Bài 1. GANG...................................................................................................- 6 1. Giới thiệu chung về gang:......................................................................- 6 1.1.
1.2.
1.3.

Định nghĩa......................................................................................- 6 Thành phần hoá học.......................................................................- 6 Cơ tính và tính công nghệ..............................................................- 6 -

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất chung của gang:...........................- 6 2.1.
2.2.

Ảnh hưởng của cácbon..................................................................- 6 Ảnh hưởng của các Mn, Si, P, S....................................................- 6 -

3. Các loại gang thường dùng:..............................................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN
KHOA ĐIỆN
GIÁO TRÌNH
VẬT LIỆU CƠ – ĐIỆN
(Lưu hành nội bộ)
ĐIỆN BIÊN, 2015
1
Giáo trình vật liệu cơ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vật liệu cơ điện - Người đăng: Quảng Cáo Led
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Giáo trình vật liệu cơ điện 9 10 186