Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Vẽ điện

Được đăng lên bởi Quảng Cáo Led
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN

KHOA ĐIỆN

GIÁO TRÌNH
VẼ ĐIỆN
(Lưu hành nội bộ)

ĐIỆN BIÊN, 2015

1

LỜI NÓI ĐẦU
1. Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học:
Vẽ điện là một trong những môn học cơ sở thuộc nhóm nghề điện – điện
tử dân dụng và công nghiệp. Môn học này có ý nghĩa bổ trợ cần thiết cho các
mô đun/ môn học chuyên môn khác. Sau khi học tập môn học này, học viên có
đủ kiến thức cơ sở để đọc, phân tích và thực hiện các bản vẽ, sơ đồ điện
chuyên ngành để học tập tiếp các mô đun/ môn học chuyên môn.
2. Mục tiêu của môn học:
Sau khi hoàn tất môn học này, học viên có năng lực:
Vận dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn qui ước của vẽ điện để đọc, phân
tích các sơ đồ điện thuộc các lĩnh vực như : chiếu sáng, cung cấp điện, trang bị
điện, điện tử dân dụng và công nghiệp...
3. Mục tiêu thực hiện của môn học:
Học xong môn học này, học viên có năng lực:
 Vẽ và nhận dạng được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây
dựng trên bản vẽ điện theo TCVN và Tiêu chuẩn Quốc tế (IEC).
 Thực hiện bản vẽ điện theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc
tế.
 Vẽ, đọc được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp
điện; sơ đồ mạch điện tử ...
 Dự trù được khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công.
 Đề ra phương án thi công phù hợp, thi công đúng với thiết kế kỹ thuật.
4. Nội dung chính của môn học:
a. Các ký hiệu điện, ký hiệu mặt bằng xây dựng.
b. Các nguyên tắc cơ bản để vẽ và đọc một bản vẽ điện.
c. Các tiêu chuẩn qui ước được dùng trong bản vẽ.
d. Ký hiệu điện theo TCVN 1613 - 75 đến TCVN 1639 - 75, ký hiệu mặt
bằng xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 185 - 74.
e. Nguyên tắc trình bày bản vẽ theo Tiêu chuẩn Quốc tế (IEC).
f. Các nguyên tắc để chuyển đổi từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ nối dây
và ngược lại.
2

g. Cách phân tích sơ đồ đơn tuyến để dự trù vật tư và đề xuất phương án
thi công.
.
Ghi chú:
Mô đun Vẽ điện là mô đun cơ sơ chuyên ngành. Mọi học viên phải học và
đạt kết quả chấp nhận được đối với các bài kiểm tra đánh giá và thi kết thúc
như đã đặt ra trong c.trình đào tạo.
Những học viên qua kiểm tra và thi mà không đạt phải thu xếp cho học lại
những phần chưa đạt ngay và phải đạt điểm chuẩn mới được phép học tiếp các
mô đun tiếp theo. Học viên, khi chuyển trường, chuyển ngành, nếu đã học ở
một cơ sở đào tạo khác rồi thì phải xuất trình giấy chứng nhận; Trong một số
trường hợp có thể vẫn phải qua sát hạch lại.

3

BÀI 1
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢN VẼ ĐIỆN
Giới thiệu:
Bản vẽ điện là một trong những phần không thể thiếu trong hoạt động
nghề nghiệp của...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN
KHOA ĐIỆN
GIÁO TRÌNH
VẼ ĐIỆN
(Lưu hành nội bộ)
ĐIỆN BIÊN, 2015
1
Giáo trình Vẽ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Vẽ điện - Người đăng: Quảng Cáo Led
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Giáo trình Vẽ điện 9 10 25