Ktl-icon-tai-lieu

giao trình vệ sinh an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi lehoangthuyanhnhu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5535 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Phần 2 Vệ sinh và an toàn thực phẩm

PHẦN 2
VỆ SINH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
****

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM
I.

Định nghĩa thực phẩm
Thực phẩm là sản phẩm rắn hoặc lỏng dùng để ăn, uống với mục đích dinh
dưỡng và (hoặc) thị hiếu ngoài những sản phẩm mang mục đích chữa bệnh
II.
Định nghĩa về chất lượng thực phẩm
Chất lượng thực phẩm là tập hợp các thuộc tính của sản phẩm, nhằm thỏa mãn
nhu cầu của người sử dụng trong những điều kiện, kinh tế, khoa học kỹ thuật, xã hội
nhất định
III.
Các yếu tố cấu thành chất lượng thực phẩm
1. Chất lượng dinh dưỡng: là chất lượng tính đến hàm lượng các chất dinh
dưỡng chứa trong thực phẩm
2. Chất lượng vệ sinh: nghĩa là tính không độc hại của thực phẩm, đó là đòi hỏi
tuyệt đối có tính nguyên tắc. Thực phẩm không được chứa bất kỳ độc tố nào
ở hàm lượng nguy hiểm cho người tiêu thụ, không có hiệu ứng tích tụ về mức
độ độc hại
3. Chất lượng thị hiếu (hay cảm quan): là chất lượng được đánh giá bằng mức
độ ưa thích của con người trên các tính chất cảm quan dựa trên giác quan
4. Chất lượng sử dụng hoặc dịch vụ: đó là phương diện tạo điều kiện cho người
tiêu thụ dễ dàng sử dụng sản phẩm bao gồm
• Khả năng bảo quản
• Thuận tiện khi sử dụng sản phẩm
• Phương diện kinh tế
• Phương diện thương mại: sản phẩm luôn có sẵn, dễ đổi hay trả lại nếu
không đạt yêu cầu.
• Phương diện luật pháp: nhãn phải chính xác, trên nhãn ghi đúng ngày sản
xuất, thời hạn tiêu thụ, khối lượng, thể tích, thành phần

1

Phần 2 Vệ sinh và an toàn thực phẩm

CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU VỀ VỆ SINH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
I.Vệ sinh thực phẩm
Vệ sinh thực phẩm là một khái niệm khoa học để nói thực phẩm không chứa vi
sinh vật gây bệnh và không chứa độc tố
II.An toàn thực phẩm
An toàn thực phẩm là khái niệm khoa học có nội dung rộng hơn khái niệm vệ
sinh thực phẩm. An toàn thực phẩm được hiểu như khả năng không gây ngộ độc của
thực phẩm đối với con người.
Mục đích chính của sản xuất, vận chuyển, chế biến và bảo quản thực phẩm là
phải làm sao để thực phẩm không bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh, không chứa độc tố
sinh học, độc tố hóa học và các yếu tố khác có hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
III.Ngộ độc thực phẩm
Ngộ độc thực phẩm dùng để chỉ tất cả các bệnh gây ra bởi các mầm bệnh có trong
thực phẩm.
Bệnh do thực phẩm gây ra có thể chia ra làm hai nhóm:
1. Bệnh nhiễm trùng do thực phẩm: là trong thực phẩm có vi khuẩn gây
bệnh, vi khuẩn này vào cơ thể bằng đường tiêu hóa và tác động tới cơ thể do sự hiện
diện của nó cùng các chất độc của chúng tạo ra. Những vi sinh ...
Phần 2 Vệ sinh và an toàn thực phẩm
PHẦN 2
VỆ SINH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
****
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM
I. Định nghĩa thực phẩm
Thực phẩm sản phẩm rắn hoặc lỏng dùng để ăn, uống với mục đích dinh
dưỡng và (hoặc) thị hiếu ngoài những sản phẩm mang mục đích chữa bệnh
II. Định nghĩa về chất lượng thực phẩm
Chất lượng thực phẩm tập hợp các thuộc tính của sản phẩm, nhằm thỏa mãn
nhu cầu của người sử dụng trong những điều kiện, kinh tế, khoa học kỹ thuật, hội
nhất định
III. Các yếu tố cấu thành chất lượng thực phẩm
1. Chất lượng dinh dưỡng: chất lượng tính đến hàm lượng các chất dinh
dưỡng chứa trong thực phẩm
2. Chất lượng vệ sinh: nghĩa tính không độc hại của thực phẩm, đó đòi hỏi
tuyệt đối tính nguyên tắc. Thực phẩm không được chứa bất kỳ độc tố o
ở hàm lượng nguy hiểm cho người tiêu thụ, không có hiệu ứng tích tụ về mức
độ độc hại
3. Chất lượng th hiếu (hay cảm quan): chất lượng được đánh giá bằng mức
độ ưa thích của con người trên các tính chất cảm quan dựa trên giác quan
4. Chất ợng sử dụng hoặc dịch vụ: đó phương diện tạo điều kiện cho người
tiêu thụ dễ dàng sử dụng sản phẩm bao gồm
Khả năng bảo quản
Thuận tiện khi sử dụng sản phẩm
Phương diện kinh tế
Phương diện thương mại: sản phẩm luôn có sẵn, dễ đổi hay trả lại nếu
không đạt yêu cầu.
Phương diện luật pháp: nhãn phải chính xác, trên nhãn ghi đúng ngày sản
xuất, thời hạn tiêu thụ, khối lượng, thể tích, thành phần
1
giao trình vệ sinh an toàn thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao trình vệ sinh an toàn thực phẩm - Người đăng: lehoangthuyanhnhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
giao trình vệ sinh an toàn thực phẩm 9 10 937