Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Xung Số

Được đăng lên bởi buikhacquy94-gmail-com
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL1

& RC download giáo trình

Kỹ thuật xung số (Quý)
Bài mở đầu: Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung số
1. Khái niệm chung

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL2

& RC -

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL3

& RC -

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL4

& RC -

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL5

& RC -

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL6

& RC -

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL7

& RC -

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL8

& RC -

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL9

& RC -

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản-

RL10
& RC -

1.1.Các thông số cơ bản
1.2.Các hàm cơ bản
1.3.Hàm RC và hàm RL
4.1.1 Mạch RC không chứa nguồn ngoài
Xét mạch (H 4.1a).
- Khóa K ở vị trí 1 để nguồn V0 nạp cho tụ. Lúc tụ đã nạp đầy (hiệu thế
2 đầu tụ là
V0) dòng nạp triệt tiêu i(0-)=0 (Giai đoạn này ứng với thời gian t=- ∞ đến t=0-).
- Bật K sang vị trí 2, ta xem thời điểm này là t=0. Khi t>0, trong mạch phát
sinh dòng
i(t) do tụ C phóng điện qua R (H 4.1b).
Xác định dòng i(t) này (tương ứng với thời gian t≥0).

(a)

(b)
(H 4.1)

Nguyễn Trung Lập
MẠCH

LÝ THUYẾT

Chương 4 Mạch điện đơn giản-

RL11
& RC Gọi
v(t) là hiệu thế 2 đầu tụ lúc t>0
Áp dụng KCL cho mạch (H 4.1b)
C

dv
dt

+

v

=0

R

Hay
1
v=0
dv
+
dt RC

Đây là phương trình vi phân bậc nhất không có vế 2. Lời giải của phương trình
là:
−t

v(t) = Ae

RC

A là hằng số tích phân, xác định bởi điều kiện đầu của mạch.
0
Khi t=0, v(0) = V0 = Ae
⇒
A=V0
−t
Tóm
v(t) = V0e RC khi t ≥ 0
lại:
Dòng i(t) xác định bởi
-t
i (t) = v(t) V0 RC
khi t ≥ 0
=
e
R R
V
i (0+) = 0
R
Từ các kết quả trên, ta có thể rút ra kết luận:
- Dòng qua tụ C đã thay đổi đột ngột từ trị 0 ở t=0- đến V0/R ở t=0+. Trong lúc
- Hiệu thế hai đầu tụ không đổi trong khoảng thời gian chuyển tiếp từ t=0- đến
t=0+:
vC(0+)=vC(0-)=V0.

Đây là một tính chất đặc biệt của tụ điện và được phát biểu như sau:
Hiệu thế 2 đầu một tụ điện không thay đổi tức thời
Dạng sóng của v(t) (tương tự cho i(t)) được vẽ ở (H 4.2)

(a)

(b)
(H 4.2)

- (H 4.2a) tương ứng với V0 và R không đổi, tụ điện có trị C và 2C (độ dốc gấp

đôi)

- (H 4.2b) tương ứng với V0 và C không đổi, điện trở có trị R và 2R

Chú ý: Nếu thời điểm đầu (lúc chuyển khóa K) là t0 thay vì 0, kết quả v(t) viết
lại:...
Chương 4 Mạch điện đơn giản- RL
1
& RC -
Nguyễn Trung Lập
MẠCH
LÝ THUYẾT
download giáo trình
Kỹ thuật xung số (Quý)
Bài mở đầu: Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung số
1. Khái niệm chung
Giáo trình Xung Số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Xung Số - Người đăng: buikhacquy94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Giáo trình Xung Số 9 10 361