Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình

Được đăng lên bởi nakata2907
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 4416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH C# VÀ ỨNG DỤNG
NGUYỄN HOÀNG HÀ – NGUYỄN VĂN TRUNG

HUẾ - 2008

Giáo trình Visual Studio .NET

1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ .NET FRAMEWORK
1.1 Tổng quan về kiến trúc của .NET Framework
.NET Framework được thiết kế như là môi trường tích hợp để đơn giản hóa việc phát
triển và thực thi các ứng dụng trên Internet, trên desktop dưới dạng Windows Forms, hoặc
thậm chí là trên cả các thiết bị di động (với Compact Framework). Các mục tiêu chính mà
.NET framework hướng đến là:
- Cung cấp một môi trường hướng đối tượng nhất quán cho nhiều loại ứng dụng
- Cung cấp một môi trường giảm tối thiểu sự xung đột phiên bản (“DLL Hell” –
Địa ngục DLL) từng làm điêu đứng các lập trình viên Windows (COM), và đơn
giản hóa quá trình triển khai/cài đặt.
- Cung cấp một môi trường linh động, dựa trên các chuẩn đã được chứng nhận để
có thể chứa trên bất cứ hệ điều hành nào. C# và một phần chính của môi trường
thực thi .NET, CLI (Common Language Infrastructure – Hạ tầng ngôn ngữ
chung) đã được chuẩn hóa bởi ECMA.
- Để cung cấp một môi trường quản lý được, trong đó mã được dễ dàng xác thực để
thực thi an toàn.
Kiến trúc của .NET Framework được thiết kế thành 2 phần: CLR (Common Language
Runtime – Khối thức thi ngôn ngữ chung) và FCL (Framework Class Library – Thư viện
lớp khung) như hình dưới

Hình 1.1 – Kiến trúc .NET Framework
Giáo trình Visual Studio .NET

2

CLR, phần cài đặt CLI của Microsoft, làm nhiệm vụ quản lý sự thực thi mã lệnh và tất cả
các tác vụ liên quan đến nó: biên dịch, quản lý bộ nhớ, bảo mật, quản lý tuyến đoạn, và
thực thi an toàn kiểu. Mã lệnh thực thi trong CLR được gọi là mã được quản lý (managed
code), phân biệt với mã không được quản lý (unmanaged code), là mã lệnh không cài đặt
những yêu cầu để thực thi trong CLR – chẳng hạn như COM hoặc các thành phần dựa
trên Windows API.
FCL là thư viện kiểu dữ liệu có thể tái sử dụng (gồm các class, structure, …) dành cho
các ứng dụng thực thi trong .NET. Tất cả các ngôn ngữ hỗ trợ .NET Framework đều sử
dụng thư viện lớp dùng chung này.
1.2 Môi trường thực thi ngôn ngữ chung CLR (Common Language Runtime)
CLR (Common Languge Runtime – Môi trường thực thi ngôn ngữ chung) quản lý
toàn bộ vòng đời của một ứng dụng: nó nạp các lớp có liên quan, quản lý sự thực thi của
các lớp, và đảm bảo quản lý bộ nhớ một cách tự động. Ngoài ra, CLR còn hỗ trợ tích hợp
giữa các ngôn ngữ để cho phép mã lệnh được sinh ra bởi các ngôn ngữ khác nhau có thể
tương tác với nhau một cách ...
Giáo trình Visual Studio .NET
1
ĐẠI HC HU
ĐẠI HC KHOA HC
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH C# VÀ NG DNG
NGUYN HOÀNG HÀ – NGUYỄN VĂN TRUNG
HU - 2008
Giáo trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình - Người đăng: nakata2907
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
Giáo trình 9 10 89