Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu biến tần 3G3MV

Được đăng lên bởi simebk2010
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN-TỰ ĐỘNG HOÁ

CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Chuyên đề 2: BIẾN TẦN VÀ ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đăng Khang
Nhóm thực hiện:
Nhóm 2
- Lê Xuân Tuấn
- Nghiêm Xuân Hiếu
- Nguyễn Minh Nghĩa
- Phạm Thị Xoa
- Hoàng Thị Mến

MỤC LỤC
• PHẦN1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
• PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ BIẾN TẦN
• PHẦN 3: GIỚI THIỆU VỀ BIẾN TẦN 3G3MV
• PHẦN 4: ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

1 - GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
1. KHÁI NIỆM.
Động cơ không đồng bộ 3 pha là máy điện xoay chiều, làm việc theo

nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ của rotor khác với tốc độ từ
trường quay trong máy.

1 - GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
2. CẤU TẠO.
Gồm 2 phần chính:
Phần tĩnh(Stato):
gồm vỏ máy, lõi sắt và dây quấn.
Phần quay(Roto):
gồm trục, lõi sắt và dây quấn roto

Ngoài ra khe hở trong ĐCKĐB
rất nhỏ nên roto trong ĐCKĐB rất tròn và đều

1 - GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

- Khi có dòng điện ba pha chạy trong dây quấn stato thì trong khe hở không khí
xuất hiện từ trường quay với tốc độ n1 = 60f1/p (f1 là tần số lưới điện ; p là số
cặp cực ; n1 là tốc độ từ trường quay )
- Từ trường này quét qua dây quấn nhiều pha tự ngắn mạch nên trong dây quấn
rotor có dòng diện I2 chạy qua . Từ thông do dòng điện này sinh ra hợp với từ
thông của stator tạo thành từ thông tổng ở khe hở
- Dòng điện trong dây quấn rotor tác dụng với từ thông khe hở sinh ra moment.
Tác dụng đó có quan hệ mật thiết với tốc độ quay n của rotor . Trong những
phạm vi tồc độ khác nhau thì chế độ làm việc của máy cũng khác nhau.

1 - GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐCKĐB
4.1 ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP.
4.2 ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI TẦN SỐ.
4.3 ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BẰNG CÁCH ĐIỀU CHỈNH XUNG ĐIỆN TRỞ
ROTO.
4.4 ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BẰNG CÁCH NỐI CẤP TRẢ NĂNG LƯỢNG VỀ
NGUỒN.

1 - GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
4.1 ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP.

1 - GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
4.2 ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI TẦN SỐ.

1 - GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
4.3 ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BẰNG CÁCH ĐIỀU CHỈNH XUNG ĐIỆN
TRỞ ROTO.

1 - GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
4.4 ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BẰNG CÁCH NỐI CẤP TRẢ NĂNG
LƯỢNG VỀ NGUỒN.

2 - GIỚI THIỆU BIẾN TẦN
1. KHÁI NIỆM:
. Bộ biến tần là thiết bị biến đổi năng lượng điện từ tần số công nghiệp
50Hz hoặc 60Hz sang nguồn có tần số thay đổi cung cấp cho động cơ

điện xoay chiều
2. PHÂN LOẠI BIẾN TẦN

a. Loại nhỏ (0,1-7,5kW) : Biến tần 3G3JX
- D...
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN-TỰ ĐỘNG HOÁ
CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Chuyên đề 2: BIẾN TẦN VÀ ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đăng Khang
Nhóm thực hiện: Nhóm 2
- Lê Xuân Tuấn
- Nghiêm Xuân Hiếu
- Nguyễn Minh Nghĩa
- Phạm Thị Xoa
- Hoàng Thị Mến
giới thiệu biến tần 3G3MV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu biến tần 3G3MV - Người đăng: simebk2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
giới thiệu biến tần 3G3MV 9 10 77