Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu các phần mềm thiết kế trang phục trên máy tính

Được đăng lên bởi p3kun10
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 11096 lần   |   Lượt tải: 36 lần
MÔN HỌC
Chuyên đề về tiến bộ khoa
học công nghệ ngành may

Thiết kế sản phẩm
trên các hệ thống
thiết kế kỹ thuật tiên
tiến

Để có thể sản xuất ra một sản phẩm thời trang thì chúng
ta không thể không có công đoạn thiết kế mẫu. Bước
đầu của công đoạn thiết kế mẫu là vẽ phác thảo mẫu
mới, tiếp theo là thiết kế mẫu mới dựa trên bản vẽ mẫu
phác thảo.
Theo cách truyền thống vẫn
đang rất phổ biến là vẽ mẫu
phác thảo trên giấy chúng
ta vẫn thường thấy.

Ngoài ra hiện nay do công nghệ kỹ hiện đại phát triển
chúng ta còn có thêm 2 loại kỹ thuật xây dựng mẫu:
• Kỹ thuật làm mẫu phẳng
• Kỹ thuật “mô phỏng 3 chiều”

Hệ thống thiết kế mẫu phẳng (2D)
• Được thực hiện trên phần mềm PDS
Phần mềm PDS là phần mềm cuối được coi là CAD
( Computer-aided design). Còn các chương trình sau này được
gọi là CAM ( Computer-aided manufaceture)
• CAD là hệ thống giúp tạo ra các mô hình bằng máy tính được
xác định bởi các thông số hình học. Những mô hình này
thường xuất hiện trên một màn hình máy tính như là một hình
ảnh ba chiều của một bộ phận hoặc một hệ thống các bộ phận,
có thể dễ dàng thay đổi bằng cách thay đổi thông số liên
quan. CAD hệ thống cho phép các nhà thiết kế xem các đối
tượng theo các hình ảnh và kiểm tra các đối tượng này bằng
cách mô phỏng các điều kiện thực tế.

• CAM sử dụng các dữ liệu thiết kế hình học để kiểm soát máy
móc tự động hóa. Hệ thống CAM được liên kết với máy tính
điều khiển số (CNC) hoặc điều khiển số trực tiếp (DNC) hệ
thống. Các hệ thống này có sự khác nhau từ hình thức cũ của
điều khiển số (NC) trong dữ liệu hình học được mã hóa bằng
máy. Kể từ khi cả hai CAD và CAM sử dụng máy tính dựa
trên phương pháp mã hóa dữ liệu hình học, nó có thể cho các
quá trình thiết kế và sản xuất được tích hợp cao. Máy tính hỗ
trợ thiết kế và hệ thống sản xuất thường được gọi là CAD /
CAM.
• Hệ thống thiết kế trên mặt phẳng(2D) được tạo nên dựa trên
các trục tọa độ x,y,z..tất cả các chương trình thiết kế 2D đều
được điều khiển bằng menu và chuột,hay là bút điện

Một số hình ảnh cho thiết kế 2D

Hệ thống thiết kế 3D
• Như nhiều người đã biết, 3-D thực ra là tên viết tắt của
từ 3-Dimension (3 chiều). Kỹ thuật 3-D mà người ta vẫn
sử dụng một cách phổ biến hiện nay thường đi liền với
khái niệm “đồ họa 3D” - tức là những hình ảnh được
dựng nên một cách sống động như thật với sự trợ giúp
của các phần mềm đồ họa vi tính.
• Mô hình hóa 3 chiều 3D là một lĩnh vực phát triển nhanh
chóng trong CAD .là một cuộc cách mạng trong việc ứng
dụng máy tính và quá trình thiết kế.Cá...
MÔN HỌC
Chuyên đề về tiến bộ khoa
học công nghệ ngành may
Giới thiệu các phần mềm thiết kế trang phục trên máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu các phần mềm thiết kế trang phục trên máy tính - Người đăng: p3kun10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Giới thiệu các phần mềm thiết kế trang phục trên máy tính 9 10 571