Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu chung về TD200

Được đăng lên bởi aurora_vt09
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2294 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giới thiệu chung về TD200
TD200 là một thiết bị hiển thị text (Text Display), giao tiếp với người vận hành. Thiết bị
này được thiết kế chỉ dùng giao tiếp với họ PLC S7-200.
Cấu tạo phần cứng
-Màn hình hiển thị: màn hình LCD độ phân giải 33x181 pixel
-Số dòng hiển thị: 2
-Số kí tự hiển thị: Max.40
-Cổng giao tiếp TD200 và PLC: cổng RS485, 9 chân giao tiếp giữa TD200 và PLC qua
cáp TD/CPU.
- Nguồn cung cấp: 24VDC. Có thể cấp cho TD200 theo 2 cách:
Nguồn cấp chung: cấp nguồn cho TD200 thông qua cáp TD/CPU (chiều dài 2,5m).
Nguồn cấp riêng: cấp nguồn cho TD200 thông qua đầu nối bên phải TD200 (được sử
dụng khi khoảng cách giữa TD200 và CPU lớn hơn 2,5 m).
Lưu ý: không dùng đồng thời nguồn cấp chung và nguồn cấp riêng cùng một lúc vì như
vậy sẽ làm hỏng thiết bị.
-Cáp TD/CPU:

-Phím: gồm có 9 phím được chia thành 2 loại: phím hệ thống và phím chức năng.
-Phím hệ thống (5 phím) gồm các phím sau: shift, esc, enter, up, down.
-Phím chức năng (4 phím) gồm 8 chức năng từ F1 đến F8. Mỗi phím được gắn với một
bit trong vùng nhớ M của PLC nghĩa là các phím từ F1 đến F8 sẽ được gắn với 1 byte
trong vùng nhớ M. Khi một phím được nhấn thì bit tương ứng sẽ được set và bit nay chỉ
được reset bằng chương trình trong PLC.
Giao tiếp giữa 1 TD200 và 1 CPU: như hình vẽ sau

Phần mềm lập trình:
Phần mềm để lập trình cho TD200 cũng chính là phần mềm để lập trình cho S7-200:
STEP7 Microwin.
Các bước lập trình TD200:
Bước 1: khởi động chương trình STEP7 Microwin, trên thanh Menu chọn Tools --> chọn
TD200 Wizard.

Sau đó ta chọn phiên bản TD:

Bước 2: chọn ngôn ngữ và kiểu kí tự hiển thị

Bước 3: lựa chọn có cho hiển thị các chức năng Time, Force, Password

Bước 4: chọn các bit M tương ứng với các phím chức năng và chọn tốc độ giao tiếp giữa
PLC & TD200.

Giao tiếp giữa các bit M và các phím chức năng được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

Tốc độ giao tiếp giữa PLC và TD200 nên chọn: As fast as possible
Bước 5: chọn số Message hiển thị và số kí tự hiển thị trên 1 message.

Bước 6: chọn vùng nhớ V dùng để định dạng cho TD200

Ta cần quan tâm đến các thông số sau:
-Địa chỉ vùng định nghĩa cho các thông số của TD200.Vùng này thường chiếm 12 Byte
hay 14 Byte (tùy vào kiểu kí tự ta chọn hiển thị trên TD200) trong vùng nhớ V.
-Địa chỉ vùng nhớ điều khiển hiển thị Message trên TD200. Mỗi message có 1 bit tương
ứng để cho phép message có được hiển thị hay không. Khi bit được set bằng chương trình
của PLC thì message tương ứng sẽ được hiển thị trên TD200, ngược lại khi bit được reset
...
Giới thiệu chung về TD200
TD200 là một thiết bị hiển thị text (Text Display), giao tiếp với người vận hành. Thiết bị
này được thiết kế chỉ dùng giao tiếp với họ PLC S7-200.
Cấu tạo phần cứng
-Màn hình hiển thị: màn hình LCD độ phân giải 33x181 pixel
-Số dòng hiển thị: 2
-Số kí tự hiển thị: Max.40
-Cổng giao tiếp TD200 và PLC: cổng RS485, 9 chân giao tiếp giữa TD200 và PLC qua
cáp TD/CPU.
- Nguồn cung cấp: 24VDC. Có thể cấp cho TD200 theo 2 cách:
Nguồn cấp chung: cấp nguồn cho TD200 thông qua cáp TD/CPU (chiều dài 2,5m).
Nguồn cấp riêng: cấp nguồn cho TD200 thông qua đầu nối bên phải TD200 (được sử
dụng khi khoảng cách giữa TD200 và CPU lớn hơn 2,5 m).
Lưu ý: không dùng đồng thời nguồn cấp chung và nguồn cấp riêng cùng một lúc vì như
vậy sẽ làm hỏng thiết bị.
-Cáp TD/CPU:
-Phím: gồm có 9 phím được chia thành 2 loại: phím hệ thống và phím chức năng.
-Phím hệ thống (5 phím) gồm các phím sau: shift, esc, enter, up, down.
-Phím chức năng (4 phím) gồm 8 chức năng từ F1 đến F8. Mỗi phím được gắn với một
bit trong vùng nhớ M của PLC nghĩa là các phím từ F1 đến F8 sẽ được gắn với 1 byte
trong vùng nhớ M. Khi một phím được nhấn thì bit tương ứng sẽ được set và bit nay chỉ
được reset bằng chương trình trong PLC.
Giao tiếp giữa 1 TD200 và 1 CPU: như hình vẽ sau
Giới thiệu chung về TD200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu chung về TD200 - Người đăng: aurora_vt09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giới thiệu chung về TD200 9 10 229