Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu chung về xi măng

Được đăng lên bởi hu-nh-van-thai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4134 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu chung
Định nghĩa
Là chất bột mịn khi trộn lấn với nước tạo thành khối dẻo, sau một thời gian sẽ rắn lại và
có khả năng liên kết với các chất khác.
Phân loại
Chất kết dính không khí
Chất kết dính chịu nước
Chất kết dính đặc biệt
Đặc tính và thành phần chất kết dính
Đặc tính
Chịu nước theoo cường độ chịu nén(KG/cm2). Qua cường độ chịu nến có thể xác định
CKD và chuyển thành thong số kĩ thuật được kí hiệu là P. Ngoài ra còn có kí hiệu là
“MAC” hay “TEM”.
Ví dụ: Xi măng P.500 thì cường độ chị nén đạt 500 KG/cm2.
Thành phần
Thành phần hóa học gồm có CaO, SiO2,Al2O3, Fe2O3.
CaO là oxit chủ yếu để kết hợp với oxit khác tạo khoáng. Ví dụ:
3CaO + SiO2=3CaO.SiO2 viết tắc là C3S
Cao không tồn tại dưới trạng thái tự do mà phải ở dạng có nhiều khoáng vì nếu có nhiều
cao tự do sẽ gây sự biến dạng các công trình do hiện tượng thay đổi thể tích.
SiO2 cũng là thành phần quan trọng để tạo khoáng cùng với các oxit khác. Khoáng có
SiO2 có tiinhs kết dính và chịu nước.
Al2O3 kết hợp với CaO tạo khoáng có tính đóng rắn nhanh. Khi đóng rắn thường có
cường độ cao.
Fe2O3 chủ yếu để thấp nhiệt đọ nung và ra pha lỏng để CaO và SiO2 kết hợp dễ dàng.
Ximang có nhiều Fe2O3 thì đóng rắn chậm nhưng bền vững trong môi trường axit
Sunfat.
Trong kĩ thuật người ta xác định tỉ lệ các oxit với nhau và gọi là modun.
Hệ số trở lực m:%( CaO) %( SiO2+Al203+Fe2O3)

Nếu m< 1,7 là CKD không khí.
m> 1,7 là vôi thủy.
m= 1,9 ÷ 2,4 là ximang P.
Hệ số Silic n:

n = 1,7 ÷ 3,5 là ximang P.
Hệ số alumin p:

p= 1 ÷ 2,5 là ximang P.
Hệ số bão hòa KH là tỉ số lượng CaO còn lại sau khi đã tác dụng bão hòa với các oxit khác
(2CaO.SiO2; 3CaO.Al2O3 và CaSO4) trên lượng oxit canxi lý thuyết cần thiết để tác dụng bão
hòa hoàn toàn với oxit silic (dạng 3CaO.SiO2).

Đối với ximang P thì KH = 0,8 ÷ 0,95.
Còn nếu KH = 1 thì có CKD lý tưởng.
Giảu thích:
Muốn có ximang chất lượng tốt thì các oxit trong clinker phải tác dụng với nhau để tạo
khoáng chủ yếu

Chất kết dính không khí
Bao gồm vôi, thạch cao, manezi.
Thạch cao
Chia 2 loại chủ yếu:
Thạch cao nung ở t0 thấp (còn gọi là thạch cao xây dựng). Công thức là CaSO4.0,5H2O.
Có khả năng đóng rắn nhanh.
Thạch khi nung ở t0 cao (còn gọi là anhydric). Công thức CaSO4. Khả năng kết dính
chậm.
Vôi
Đá vôi sau khi nung cho vôi sống, vôi sống tác dụng với nước tạo thành vôi tôi.
Đá vôi thường làm nguyên liệu thường lẫn tạp chất đất sét. Nếu hàm lượng đất sét > 8%
thì sau khi nung sẽ được vôi thủy.
Phân loại vôi:
Vôi béo: ít tạp chất, dễ tôi.
Vôi gầy: nhiều tạp chất, kh...
Giới thiệu chung
Định nghĩa
Là chất bột mịn khi trộn lấn với nước tạo thành khối dẻo, sau một thời gian sẽ rắn lại và
có khả năng liên kết với các chất khác.
Phân loại
Chất kết dính không khí
Chất kết dính chịu nước
Chất kết dính đặc biệt
Đặc tính và thành phần chất kết dính
Đặc tính
Chịu nước theoo cường độ chịu nén(KG/cm
2
). Qua cường độ chịu nến có thể xác định
CKD và chuyển thành thong số kĩ thuật được kí hiệu là P. Ngoài ra còn có kí hiệu là
“MAC” hay “TEM”.
Ví dụ: Xi măng P.500 thì cường độ chị nén đạt 500 KG/cm
2
.
Thành phần
Thành phần hóa học gồm có CaO, SiO
2
,Al2O3, Fe2O3.
CaO là oxit chủ yếu để kết hợp với oxit khác tạo khoáng. Ví dụ:
3CaO + SiO2=3CaO.SiO2 viết tắc là C3S
Cao không tồn tại dưới trạng thái tự do mà phải ở dạng có nhiều khoáng vì nếu có nhiều
cao tự do sẽ gây sự biến dạng các công trình do hiện tượng thay đổi thể tích.
SiO2 cũng là thành phần quan trọng để tạo khoáng cùng với các oxit khác. Khoáng có
SiO2 có tiinhs kết dính và chịu nước.
Al2O3 kết hợp với CaO tạo khoáng có tính đóng rắn nhanh. Khi đóng rắn thường có
cường độ cao.
Fe2O3 chủ yếu để thấp nhiệt đọ nung và ra pha lỏng để CaO và SiO2 kết hợp dễ dàng.
Ximang có nhiều Fe2O3 thì đóng rắn chậm nhưng bền vững trong môi trường axit
Sunfat.
Trong kĩ thuật người ta xác định tỉ lệ các oxit với nhau và gọi là modun.
Hệ số trở lực m:%( CaO) %( SiO
2
+Al
2
0
3
+Fe
2
O
3
)
Giới thiệu chung về xi măng - Trang 2
Giới thiệu chung về xi măng - Người đăng: hu-nh-van-thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giới thiệu chung về xi măng 9 10 289