Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu PLC

Được đăng lên bởi hoaam123-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Sign in to Yahoo</title>
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<script type='text/javascript'>
var startTime = new Date().getTime();
var loadTime = null;
</script>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="">
<style type="text/css">
.clear{clear:both}
.primaryCta {background:none; background-color: #6E329D; background-image: -mozlinear-gradient(left center , #6E329D 0%, #6E329D 100%); border: 1px solid
#522675; border-radius: 2px 2px 2px 2px; color:#fff;}
#yreglg select, #yreglg input, #yreglg p, #yreglgtb td, #yreglgtb th{fontsize:93%}
div.yregdsilu h2.yregdnt, div.yregdsilu p.yregsueasy{width:110px}
/*popup template css */
#yregtpopup #yregtxt {width:260px;margin:0 0 10px} /* popup template */
#yregtpopup #yregwp, #yregtpopup #yregmst{width:525px}
#yregtpopup #yregmst{margin-bottom:5px}
#yregtpopup #yreglg{margin-bottom:0}
#yregtpopup #yregft{padding-top:5px}
#yregtgen #yregtxt h2, #yregtpopup #yregtxt h2, #yregpmtxt h3{font:bold
152%/152% arial;color:#333;margin:0}
#yregtgen #yregtxt p.yregpti, #yregtpopup #yregtxt p.yregpti
{color:#666;margin:0 0 2px;font:bold 100%/100% arial}
#yregtgen #yregtxt, #yregtpopup #yregtxt{margin-bottom:20px}
#yregtgen #yregtxt #yreghtxt h3, #yregtpopup #yregtxt #yreghtxt
h3{margin:0;font:bold 107%/114% arial;color:#8C57A1}
#yregtgen #yregtxt li h3, #yregtpopup #yregtxt li h3{font:bold 114%/122% arial}
#yregtgen #yregtxt p, #yregtpopup #yregtxt p{margin:0 0 0.8em;line-height:129%}
#yregtgen #yregtxt .yregbpt li, #yregtpopup #yregtxt .yregbpt li{margin:0 0 10px
4px;padding:0 0 10px
22px;background:url() no-repeat 1px
4px}
#yregtgen.yregab #yregtxt{width:auto;}
#yregtgen.yregab #yreghtxt{margin-right:60px;}
#yregtpopup.yregab #yregtxt{width:180px}
#yregtgen #yregtxt #yreghtxt h2, #yregtpopup #yregtxt #yreghtxt
h2{color:#7A067F}
.yregbx{z-index:3;margin-right:0!important}
.flicker h3 span {color:#ff0084;font-weight:bold}
.flicker h3 a {text-decoration:underline;}
/* persistency message right above "sign in" bottom */
.kmsibold {font-weight:bold; font-size: 114%;}
input#persistent {margin-bottom: -0em;}
.subperstxt {line-height:1.75em;}

.subperstxt2 {margin: 0 0 0 2em; display:block;}
.ftrMailLnk {paddi...
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Sign in to Yahoo</title>
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<script type='text/javascript'>
var startTime = new Date().getTime();
var loadTime = null;
</script>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://s.yimg.com/lq/i/reg/css/yregbase_sec_ui_1_9.css">
<style type="text/css">
.clear{clear:both}
.primaryCta {background:none; background-color: #6E329D; background-image: -moz-
linear-gradient(left center , #6E329D 0%, #6E329D 100%); border: 1px solid
#522675; border-radius: 2px 2px 2px 2px; color:#fff;}
#yreglg select, #yreglg input, #yreglg p, #yreglgtb td, #yreglgtb th{font-
size:93%}
div.yregdsilu h2.yregdnt, div.yregdsilu p.yregsueasy{width:110px}
/*popup template css */
#yregtpopup #yregtxt {width:260px;margin:0 0 10px} /* popup template */
#yregtpopup #yregwp, #yregtpopup #yregmst{width:525px}
#yregtpopup #yregmst{margin-bottom:5px}
#yregtpopup #yreglg{margin-bottom:0}
#yregtpopup #yregft{padding-top:5px}
#yregtgen #yregtxt h2, #yregtpopup #yregtxt h2, #yregpmtxt h3{font:bold
152%/152% arial;color:#333;margin:0}
#yregtgen #yregtxt p.yregpti, #yregtpopup #yregtxt p.yregpti
{color:#666;margin:0 0 2px;font:bold 100%/100% arial}
#yregtgen #yregtxt, #yregtpopup #yregtxt{margin-bottom:20px}
#yregtgen #yregtxt #yreghtxt h3, #yregtpopup #yregtxt #yreghtxt
h3{margin:0;font:bold 107%/114% arial;color:#8C57A1}
#yregtgen #yregtxt li h3, #yregtpopup #yregtxt li h3{font:bold 114%/122% arial}
#yregtgen #yregtxt p, #yregtpopup #yregtxt p{margin:0 0 0.8em;line-height:129%}
#yregtgen #yregtxt .yregbpt li, #yregtpopup #yregtxt .yregbpt li{margin:0 0 10px
4px;padding:0 0 10px
22px;background:url(https://s.yimg.com/lq/i/reg/purple_arrow.gif) no-repeat 1px
4px}
#yregtgen.yregab #yregtxt{width:auto;}
#yregtgen.yregab #yreghtxt{margin-right:60px;}
#yregtpopup.yregab #yregtxt{width:180px}
#yregtgen #yregtxt #yreghtxt h2, #yregtpopup #yregtxt #yreghtxt
h2{color:#7A067F}
.yregbx{z-index:3;margin-right:0!important}
.flicker h3 span {color:#ff0084;font-weight:bold}
.flicker h3 a {text-decoration:underline;}
/* persistency message right above "sign in" bottom */
.kmsibold {font-weight:bold; font-size: 114%;}
input#persistent {margin-bottom: -0em;}
.subperstxt {line-height:1.75em;}
Giới thiệu PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu PLC - Người đăng: hoaam123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giới thiệu PLC 9 10 812