Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về HCS trong PLC

Được đăng lên bởi Saturnhaui
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN
********

CHƯƠNG II: ĐẾM XUNG TỐC ĐỘ CAO HSC

Hà Nội 1-2014

I.

Giới thiệu về HSC

Bộ đếm thường: Bộ đếm thường trong PLC như đếm lên (CTU), đếm
xuống(CTD), đếm lên xuông(CTUD), chỉ đếm được các sự kiện xãy ra với tần số
thấp( Chu kỳ xuất hiện của sự kiện nhỏ hơn chu kỳ quét của PLC).
HSC là bộ đếm tốc độ cao, được sử dụng để đếm những sự kiện xãy ra với tần
số lớn mà các bộ đếm thông thường trong PLC không đếm được.VD: Tín hiệu
xung từ encoder…
Các bước khởi tạo bộ đếm HSC
Dùng chu kỳ quét đầu tiên(SM0.1) để gọi chương trình con khởi tạo. Trong
chương trình con khởi tạo thực hiện các công việc sau đây.






Nạp giá trị cho byte điều khiển. (Sử dụng các bit nhớ đặc biệt)
Gán bộ đếm với Mode đếm tương ứng dùng lệnh HDEF
Nạp giá trị tức thời.
Nạp giá trị đặt trước.
Gán chương trình ngắt với sự kiện ngắt dùng lệnh ATCH nếu sử dụng ngắt.

 Cho phép ngắt dùng lệnh ENI.
 Chọn bộ đếm để thực thi dùng lệnh HSC.

Lưu ý: Toàn bộ các bước trên đều được thực hiện trong một chương trình con
khởi tạo HSC0. Việc khởi tạo này chỉ thực hiện một lần, khi nào cần thay đổi giá
trị, chế độ làm việc thì mới khởi tạo lại.
II.

Số lượng HSC trong PLC

Đối với từng loại CPU cụ thể mà ta sẽ chọn các bộ đếm HSC khác nhau. Có
6 bộ đếm HSC khác nhau với các tần số đếm khác nhau. Bảng dưới đây là các 6
bộ đếm HSC sẽ có trong các loại CPU khác nhau.
Bộ đếm

Ngõ vào

Tần số cho phép

Loại CPUs

HSC0

I0.0

30 kHz

221,222,224,224XP,226

HSC1

I0.6

30 kHz

221,222,224,224XP,226

HSC2

I1.2

30 kHz

221,222,224,224XP,226

HSC3

I0.1

30 kHz

221,222,224,224XP,226

HSC4

I0.3

200 kHz

224XP

HSC5

I0.4

200 kHz

224XP

III.

Các vùng nhớ đặc biệt trong HSC

Mỗi HSC có một vùng nhớ đặc biệt riêng, vùng nhớ này được sử dụng để khai
báo chọn mode đếm, đặt giá trị, lưu giá trị đếm cho HSC tương ứng.
STT
1
2
3
4
5
6






Bộ đếm
HSC0
HSC1
HSC2
HSC3
HSC4
HSC5

Vùng nhớ khai báo
SMB36 đến SMB45
SMB46 đến SMB55
SMB56 đến SMB65
SMB136 đến SMB145
SMB146 đến SMB155
SMB156 đến SMB165

Chú thích
Mỗi HSC sử dụng 10 byte

Byte trạng thái của HSC0
 SM36.0 Không sử dụng
 SM36.1 Không sử dụng
 SM36.2 Không sử dụng
 SM36.3 Không sử dụng
 SM36.4 Không sử dụng
 SM36.5 Chiều đang đếm, 1:Đếm lên, 0:Đếm xuống.
 SM36.6 Kết quả so sánh tức thời, 0:Nếu CV≠PV, 1:Nếu CV = PV
 SM36.7 Kết quả so sánh tức thời, 0:Nếu CV≠PV, 1:Nếu CV > PV
Byte trạng thái của HSC 1
 SM46.0 Không sử dụng
 SM46.1 Không sử dụng
 SM46.2 Không sử dụng
 SM46.3 Khôngsử dụng
 ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN
********
CHƯƠNG II: ĐẾM XUNG TỐC ĐỘ CAO HSC
Hà Nội 1-2014
Giới thiệu về HCS trong PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về HCS trong PLC - Người đăng: Saturnhaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giới thiệu về HCS trong PLC 9 10 766