Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 1

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1

GIƠI THIÖU CHUNG

1.1. Khái niệm


Vật liệu compositelà vật liệu tổ hợp (mức độ vĩ mô) của haihay nhiều vật liệu (VL) thành phần
nhằm tạo ra VL mới có tính chất trội hơn tính chất của từng VL thành phần.

Tổhợpcáctínhchất

Sợithuỷtinh+Nhựapolyeste=
(bền)

GRP*

(khánghoáchất)(bền và kháng hoá chất)

Tạotínhchấtmới
Sợithuỷtinh+Nhựapolyeste=
(giòn)

(giòn)(dẻo dai)

*GRP: Glass Reinforced Plastic

GRP

1.1. Khái niệm
Ví du





Gỗ (xenlulo/lignin), xương(collagen/protein+muối canxi phốt pho),..



Hợpkim



Hỗnhợppolyme

Vánép, gạch độn trấu hoặc sợi thực vật,bêtôngcốtthép,tườngđấtcốttre,…
Compositenhựa(UPE, epoxy,…)vàsợithuỷtinh,sợicacbon,…

Cóphảilàvậtliệucomposite?

1.2.ThànhphầncủaVL composite
Vậtliệunền+Vậtliệugiacường

Polyme

Sợicacbon

Kimloại

Sợithuỷtinh

Ceramic

SợiAramic(Kevlar)
Sợi,hạt kim loại

VL compositegồm một hay nhiều pha gián đoạn (VL
giacường) phân bố trong pha liên tục (VL nền)

1.2.ThànhphầncủaVLC
Vaitròcủacácvậtliệuthànhphần

Vậtliệunền

Vậtliệugiacường

LiênkếtVLgiacường

Đóng vai trò là các điểm chịuứngsuấttậptrung

Chuyển ứng suất sangcốtkhi cóngoại lực tác dụng lên VL.

Thường có tính chất cơ lý hoácao hơn VL nền.

Bảo vệ sợi khỏi bị hư hỏng do tấn công của môi trường

Cách điện,tăngđộ dẻo dai,vv

1.3. Cơ chế gia cường củaVLC


Cơ chế gia cường: dưới tác dụng của ngoại lực, vật liệu gia cường (VLGC) sẽ là những
điểm chịu ứng suất tập trung dophanềntruyền sang

 VLGC dạng sợi truyền tải ứng suất tốt hơn VLGC dạng hạt, do ứng suất tại một điểm bất kỳ trên sợi


được phân bố đều trên toàn bộ chiều dài, do đó tại mỗi điểm sẽ chịu ứng suất nhỏ hơn nhiều so với
VLGC dạng hạt dưới tác dụng ngoại lực nhưnhau
Khảnăng truyền tải trọng từ VL nền sang VL gia cường phụ thuộc: VL nền,
VLgiacường,kếtdínhtạibềmặttiếpxúccủaVL nền và VL gia cường

1.4.Phânloại
1.4.1. Phân loại theo hình dạng vật liệu gia cường



Composite cốt sợi



Compozit cốt sợi: là compozit được gia cường bởi sợi, nó có độ bền riêng và modun đàn hồi cao. VD:
Compozit sợi thuỷ tinh, cacbon, xenlulo…






Sợi liên tục (sợi dài, vải…): tỉ lệ chiều dài / đường kính (l/d)rấtcao, d =3-200m
Sợi gián đoạn (sợi ngắn, vụn…): 5 < l/d < 1000, d = 0,02-100.

Compozit cốt hạt:là compozit được gia cường bởi các hạt với các dạng và cỡ kích khác nhau. (Bê tông, gỗ
ép, …Mộtsốcốthạtnhư: vảy mica, hạt cao lanh, CaCO 3, bột hoặc vảy sắt, đồng, nhôm., bột gỗ,...)

1.4.1. Phân loại theo hình dạng vật liệu gia cường

1.4.Phânloại
1.4.2. Ph...
GI I THIÖU CHUNG
CH
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 1 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 1 9 10 992