Ktl-icon-tai-lieu

hầm lò

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tªn: Nguyễn Văn Tuấn
Lớp : Khai thác D – K55
MSSV: 1021040345
Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
BÀI TẬP LỚN SỐ 2
Bài 1 : Với hệ thống sông như hình vẽ (hình 1) hãy thiết kế hướng cửa lò cho phù
hợp nhất.
Bài 2 : Phân tích tác động của yếu tố địa chất thủy văn ,địa chất công trình lên việc
lựa chọn vị trí cửa lò
Bài làm
Câu 2: Phân tích tác động của yếu tố địa chất thủy văn ,địa chất công trình lên việc

lựa chọn vị trí cửa lò:
1: Địa chất thủy văn
* Nước mặt
Trong khu vực mỏ than Mông Dương có khối lượng nước mặt lớn, có hai suối lớn
bắt nguồn từ Cọc Sáu và Quảng Lợi chảy qua khai trường và tập trung vào song
Mông Dương. Hai song này thường có nước thay đổi từ (10, 20) 1/s (mùa khổ) đến
trên 150 l/s ( mùa mưa). Sông mông dương bắt nguồn từ Khe Chàm chảy ra biển,
long song rộng 40- 50m. Mức nước sông cao nhất lên đến +6,7m ( vào năm 1979,
1986 đã gây lụt mỏ). Mức nước thấp nhất thường vào mua khô trong khoảng ( 0,30,5) m.
*Nước dưới đất
- Tầng chứa nước dưới lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ
Trầm tích Đệ Tứ bao phủ hầu hết diện tích khu mỏ , thành phần đất đá gồm sét
pha cát, cuội, cuội lẫn mùn thực vật, màu vàng nhạt đến nâu sẫm. Chiều dày biến
đổi từ 3- 5m. Ở khu vực địa hình cao lớp phủ có chiều dày mỏng, ở các thung lung
suối dày. Nước trong đất được chứa ở các lỗ hổng của đất đá, do đặc điểm thành
phần có chứa nhiều sét và chiều dày khá mỏng lên khả năng chứa nước kém> Khi
khai thác than hầm lò mức độ ảnh hưởng của tầng này không đáng kể.
- Nước trong đới phá hủy kiến tạo

Khu mỏ có chiều đứt gãy, lớn nhất là đứt gãy Mông Dương. Đới hủy hoại lộ ra
trên mặt bằng là các nham thạch dăm kết nhàu nát bao gồm sét và mảnh vụn cát
kết . Phương của hướng gãy đứt là từ tây sang đông, dốc, đứt gãy cắt qua tất cả các
vỉa than khu vực thăm dò nhưng khả năng dẫn và chứa nước của đới phá hủy kiến
tạo ở đây không nhiều.
2. Địa chất công trình
Đất đá của tầng chứa than của mỏ Mông Dương gồm: Cát kết, bột kết, sét kết,
cuội kết, set than và các vỉa than, chúng nằm xen kẽ nhau. Các lớp đất đá có thế
nằm đơn nghiêng với góc dốc biên độ 20 đến 40 độ tạo nên các cánh của nếp uốn.
Nhìn chung các lớp đá có đặc điểm cơ lý như sau:
- Sạn kết: Thường có màu xám sang chiếm tỷ lệ trung bình 5,3% trong địa
tầng, phân bố chủ yếu ở giữa địa tầng các vỉa than, chiều dày biến đổi từ 1,5
đến 7m. Thành phần chủ yếu là các hạt thanh anh được gắn kết bằng xi
măng silic bền vững rất rắn chắc
- Cát kết: Thường có màu xám tro, xám sang, cấu tạo phân lớp dày. Đôi nơi
cấu tạo khối, kẽ nứt...
H tªn: Nguyn Văn Tun
Lớp : Khai thác D – K55
MSSV: 1021040345
Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
BÀI TẬP LỚN SỐ 2
Bài 1 : Với hệ thống sông như hình vẽ (hình 1) hãy thiết kế hướng cửa lò cho phù
hợp nhất.
Bài 2 : Phân tích tác động của yếu tố địa chất thủy văn ,địa chất công trình lên việc
lựa chọn vị trí cửa lò
Bài làm
Câu 2: Phân tích tác động của yếu tố địa chất thủy văn ,địa chất công trình lên việc
lựa chọn vị trí cửa lò:
1: Địa chất thủy văn
* Nước mặt
Trong khu vực mỏ than Mông Dương có khối lượng nước mặt lớn, có hai suối lớn
bắt nguồn từ Cọc Sáu và Quảng Lợi chảy qua khai trường và tập trung vào song
Mông Dương. Hai song này thường có nước thay đổi từ (10, 20) 1/s (mùa khổ) đến
trên 150 l/s ( mùa mưa). Sông mông dương bắt nguồn từ Khe Chàm chảy ra biển,
long song rộng 40- 50m. Mức nước sông cao nhất lên đến +6,7m ( vào năm 1979,
1986 đã gây lụt mỏ). Mức nước thấp nhất thường vào mua khô trong khoảng ( 0,3-
0,5) m.
*Nước dưới đất
- Tầng chứa nước dưới lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ
Trầm tích Đệ Tứ bao phủ hầu hết diện tích khu mỏ , thành phần đất đá gồm sét
pha cát, cuội, cuội lẫn mùn thực vật, màu vàng nhạt đến nâu sẫm. Chiều dày biến
đổi từ 3- 5m. Ở khu vực địa hình cao lớp phủ có chiều dày mỏng, ở các thung lung
suối dày. Nước trong đất được chứa ở các lỗ hổng của đất đá, do đặc điểm thành
phần có chứa nhiều sét và chiều dày khá mỏng lên khả năng chứa nước kém> Khi
khai thác than hầm lò mức độ ảnh hưởng của tầng này không đáng kể.
- Nước trong đới phá hủy kiến tạo
hầm lò - Trang 2
hầm lò - Người đăng: Tuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hầm lò 9 10 659