Ktl-icon-tai-lieu

hầm lò

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
BÀI TẬP LỚN SỐ 2
Bài 1 : Với hệ thống sông như hình vẽ (hình 1) hãy thiết kế hướng cửa lò
cho phù hợp nhất.
Bài 2 : Phân tích tác động của yếu tố địa chất thủy văn ,địa chất công trình
lên việc lựa chọn vị trí cửa lò ( vẽ hình và giả định điều kiện)
Bài làm
Bài 2 : Phân tích tác động của yếu tố địa chất thủy văn ,địa chất công trình
lên việc lựa chọn vị trí cửa lò ( vẽ hình và giả định điều kiện)
Trong khai thác mỏ hầm lò, yếu tố địa chất thủy văn và địa chất công trình
có tác động trực tiếp và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khai thác.
Địa chất thủy văn : nước là nguồn gốc của sự sống, xung quanh chúng ta chỗ
nào cũng có nước.Nước trong ao, hồ, sông, biển, đại dương, nước dưới đất,
nước trong không khí, nước ở trạng thái rắn dưới dạng tuyết, băng, nước
trong cơ thể động thực vật, trong các vật chất… Tùy theo vị trí tồn tại của
nước trong thiên nhiên, có thể chia ra nhiều loại khác nhau.
+ Nước vũ trụ
+ Nước khí quyển
+ Nước mặt
+ Nước sinh vật
+ Nước dưới đất
Nước là một thể động nên rất dễ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái
khác, môi trường này sang môi trường khác trong không gian.
Các dạng tồn tại của nước trong đất đá:
+ Nước ở thể hơi
+ Nước liên kết vật lý
+ Nước tự do
+ Nước ở thể rắn
+ Nước trong mạng tinh thể khoáng vật
Nước dưới đất vận động theo 2 hình thức cơ bản: vận động trọng lực và phi
trọng lực. Dạng thứ nhất xảy ra dưới tác dụng của trọng lực. Dạng thứ 2 xảy
ra do các lực khác không phải là trọng lực. Đặc trưng cho vận động dạng
này là nước liên kết vật lý, nước mao dẫn và nước ở thể hơi.
Có thể chia vận động trọng lực ra vận động ngấm và vận động thấm. Trong
vận động thấm lại có thể chia ra vận động ổn định và không ổn định.

Trước khi xác định vị trí cửa lò, ta cần tìm hiểu thật kĩ điều kiện đia chất
gãy, nước mặt… có liên hệ thủy lực với thân khoáng thể. Tác đông của nước
gây hiện tượng xói lở, mương xói, lũ bùn, lầy hóa, lún ướt, cactơ hóa, cát
chảy và xói ngầm. Việc lựa chọn vị trí cửa lò là vô cùng quan trọng, ngoài
tránh được những ảnh hưởng thủy văn của khu vực đó. Có thể có các nguồn
nước như nước tĩnh chứa trong đất đá và khoáng thể trong phạm vi khai
thác, nước động của các tâng chứa nước trực tiếp với thân khoáng có thể
chảy vào hầm lò, nước của các tầng chứa nước khác, các đới đứt của địa chất
thủy văn còn phải thuận tiện cho việc khai thác vận chuyển thông gió và
thoát nước mỏ .
Địa chất công trình : Đất đá là tất cả các thành tạo khoáng vật có nguồn gốc
khác nhau tham gia vào ...
Khai thác quặng bằng phương pháp hầm lò
BÀI TẬP LỚN SỐ 2
Bài 1 : Với hệ thống sông như hình vẽ (hình 1) hãy thiết kế hướng cửa lò
cho phù hợp nhất.
Bài 2 : Phân tích tác động của yếu tố địa chất thủy văn ,địa chất công trình
lên việc lựa chọn vị trí cửa lò ( vẽ hình và giả định điều kiện)
Bài làm
Bài 2 : Phân tích tác động của yếu tố địa chất thủy văn ,địa chất công trình
lên việc lựa chọn vị trí cửa lò ( vẽ hình và giả định điều kiện)
Trong khai thác mỏ hầm lò, yếu tố địa chất thủy văn và địa chất công trình
có tác động trực tiếp và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khai thác.
Địa chất thủy văn : nước là nguồn gốc của sự sống, xung quanh chúng ta chỗ
nào cũng có nước.Nước trong ao, hồ, sông, biển, đại dương, nước dưới đất,
nước trong không khí, nước ở trạng thái rắn dưới dạng tuyết, băng, nước
trong cơ thể động thực vật, trong các vật chất… Tùy theo vị trí tồn tại của
nước trong thiên nhiên, có thể chia ra nhiều loại khác nhau.
+ Nước vũ trụ
+ Nước khí quyển
+ Nước mặt
+ Nước sinh vật
+ Nước dưới đất
Nước là một thể động nên rất dễ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái
khác, môi trường này sang môi trường khác trong không gian.
Các dạng tồn tại của nước trong đất đá:
+ Nước ở thể hơi
+ Nước liên kết vật lý
+ Nước tự do
+ Nước ở thể rắn
+ Nước trong mạng tinh thể khoáng vật
Nước dưới đất vận động theo 2 hình thức cơ bản: vận động trọng lực và phi
trọng lực. Dạng thứ nhất xảy ra dưới tác dụng của trọng lực. Dạng thứ 2 xảy
ra do các lực khác không phải là trọng lực. Đặc trưng cho vận động dạng
này là nước liên kết vật lý, nước mao dẫn và nước ở thể hơi.
Có thể chia vận động trọng lực ra vận động ngấm và vận động thấm. Trong
vận động thấm lại có thể chia ra vận động ổn định và không ổn định.
hầm lò - Trang 2
hầm lò - Người đăng: Tuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hầm lò 9 10 76