Ktl-icon-tai-lieu

Hàn

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2319 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Chương 4: GHÉP BẰNG HÀN

4.1-Khái niệm chung.
4.1.1- Giới thiệu, phân loại.
Mối ghép bằng hàn là mối ghép không tháo
được. Trong quá trình hàn, các chi tiết máy
được đốt nóng cục bộ cho tới nhiệt độ nóng
chảy hoặc chảy dẻo và gắn lại với nhau nhờ
lực hút giữa các phân tử kim loại.

So sánh mối ghép ren với mối ghép đinh tán, ren?
Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

Chương 4: GHÉP BẰNG HÀN
4.1-Khái niệm chung.
4.1.1- Giới thiệu, phân loại.
Theo trạng thái kim loại vùng hàn:
- Hàn nóng chẩy
- Hàn áp lực
- Hàn vẩy

Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

1

Chương 4: GHÉP BẰNG HÀN
4.1-Khái niệm chung.
4.1.1- Giới thiệu, phân loại.
Theo công cụ hàn :
- Hàn bằng tay
- Hàn bằng máy
- Hàn bằng rô bốt hàn.
Theo công dụng của mối hàn :
- Mối hàn chắc
- Mối hàn chắc kín.
Theo kết cấu của mối hàn:
- Mối hàn giáp mối
- Mối hàn giáp chồng;
- Mối hàn góc.
Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

Chương 4: GHÉP BẰNG HÀN
4.1-Khái niệm chung.
4.1.2- Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng
a- Ưu điểm
- Tiết kiệm kim loại
- Tiết kiệm được công sức, giảm được giá thành.
- Tạo ra được những liên kết phức tạp.
- Công nghệ hàn dễ tự động hoá, có năng suất cao.
- Dùng hàn dễ đảm bảo điều kiện bền đều.
- Nhanh chóng phục hồi, sửa chữa các chi tiết máy.
b- Nhược điểm
- Độ tin cậy thấp và khó kiểm tra chất lượng mối hàn.
- Hàn thường gây ứng suất nhiệt (gây cong vênh)
c- Phạm vi sử dụng
Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

2

Chương 4: GHÉP BẰNG HÀN

4.2- Kết cấu các mối hàn và cách tính độ bền
- Từ tải trọng tìm ra kết cấu của mối hàn.
- Dựa vào kết cấu để định ra kích thước của
mối hàn, rồi kiểm nghiệm.

Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

Chương 4: GHÉP BẰNG HÀN

4.2- Kết cấu các mối hàn và cách tính độ bền
4.2.1- Mối hàn giáp mối
a- Kết cấu
- Để kim loại dễ điền đầy
mối ghép (mối hàn được
ngấu) ta có thể vát mép
đầu tấm ghép được hàn.

Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

3

Chương 4: GHÉP BẰNG HÀN

4.2- Kết cấu các mối hàn và cách tính độ bền
4.2.1- Mối hàn giáp mối
b- Tính độ bền mối hàn
Trong tính toán cũng
áp dụng các công thức
dùng cho tấm nguyên.
Tiết diện nguy hiểm là tiết diện kề bên miệng
hàn. Ảnh hưởng của việc giảm cơ tính của vật
liệu do nung nóng được kể đến khi xác định
ứng suất cho phép của mối hàn.
Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

Chương 4: GHÉP BẰNG HÀN

4.2- Kết cấu các mối hàn và cách tính độ bền
4.2.1- Mối hàn giáp mối
- Truờng hợp mối hàn chịu lực kéo (nén) F
nằm trong mặt phẳng ghép
Điều kiện bền

Trong đó:
b và S chiều rộng và bề dày của tấmm ghép
[]’ ứng suất cho phép của mối hà...
1
4.1.1- Gii thiu, phân loi.
Mi ghép bng hàn mi ghép không tháo
được. Trong quá trình hàn, các chi tiết máy
được đốt nóng cc b cho ti nhit độ nóng
chy hoc chy do và gn li vi nhau nh
lc hút gia các phân t kim loi.
So sánh mi ghép ren vi mi ghép đinh tán, ren?
4.1-Khái nim chung.
Chương 4: GHÉP BNG HÀN
B môn Thiết kế máy - TNUT
4.1-Khái nim chung.
Chương 4: GHÉP BNG HÀN
B môn Thiết kế máy - TNUT
4.1.1- Gii thiu, phân loi.
- Hàn nóng chy
- Hàn áp lc
- Hàn vy
Theo trng thái kim loi vùng hàn:
Hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàn - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hàn 9 10 19