Ktl-icon-tai-lieu

Hành trình /Hóa đơn thuế của Jetstar

Được đăng lên bởi Dat Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hành trình/Hóa đơn thuế của Jetstar
Mã đặt chỗ

Ngày

A6NB6S

Tên hành khách

1. Mrs. THI PHUONG

7/7/2014

CAO
2. Mr. DINH THINH
TRAN
Contact Details
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Địa chỉ đại lý Đưc Lộc
Điện thoại đại lý: 06506286688
Điện thoại Nơi đi: 0968421584
chungpq.viettel@yahoo.com

HÀNH TRÌNH CỦA QUÝ KHÁCH

Ngày

16/7/2014

Số hiệu chuyến bay Fare Type Khởi hành

Chuyến bay BL 523

Starter

XÁC NHẬN ĐẶT CHỖ

Hành lý ký gửi: 15kg

Vinh
18:15

Đến

Thành phố Hồ Chí Minh
20:00

Hành trình/Hóa đơn thuế của Jetstar
Mã đặt chỗ

Ngày

MGN9XX

Tên hành khách

5/7/2014

Mstr. BA TUAN NGUYEN

Contact Details
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Địa chỉ đại lý Đưc Lộc
Điện thoại đại lý: 06506286688
Điện thoại Nơi đi: 0902425115
chungpq.viettel@yahoo.com

HÀNH TRÌNH CỦA QUÝ KHÁCH

Ngày

Số hiệu chuyến bay Fare Type

Chuyến bay BL565
16/7/2014

Starter

XÁC NHẬN ĐẶT CHỖ

Khởi hành

Đến

HA NOI (HAN)
16:55

DA NANG (DAD)
18:10

Hành lý xách tay 7kg

...
Hành trình/Hóa đơn thuế của Jetstar
Mã đặt chỗ Ngày Tên hành khách
A6NB6S 7/7/2014 1. Mrs. THI PHUONG
CAO
2. Mr. DINH THINH
TRAN
Contact Details
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Địa chỉ đại lý Đưc Lộc
Điện thoại đại lý: 06506286688
Điện thoại Nơi đi: 0968421584
chungpq.viettel@yahoo.com
HÀNH TRÌNH CỦA QUÝ KHÁCH
Ngày Số hiệu chuyến bay Fare Type Khởi hành Đến
16/7/2014
Chuyến bay BL 523
Starter
Vinh
18:15
Thành phố Hồ Chí Minh
20:00
XÁC NHẬN ĐẶT CHỖ
Hành lý ký gửi: 15kg
Hành trình /Hóa đơn thuế của Jetstar - Trang 2
Hành trình /Hóa đơn thuế của Jetstar - Người đăng: Dat Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hành trình /Hóa đơn thuế của Jetstar 9 10 135