Ktl-icon-tai-lieu

HẠT NANO TỪ TÍNH VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG

Được đăng lên bởi khanhtoan-bk56
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HẠT NANO TỪ TÍNH VÀ NHỮNG ỨNG
DỤNG
TIỀM NĂNG
Giáo viên hướng dẫn:Nguyễn Vân Anh
Sinh viên:Lê Khánh Toàn
MSSV:20113396
Lớp:KTHH1_K56

A. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC HẠT NANO TỪ TÍNH
1.Kháiquátchung
- mộtphânlớpcủahạtnano
- thườnglàcáchạtnanokimloại
mangtừtínhnhưFe, Ni, Co…

- kíchthướckhoảngtừ1-500nm
đườngkính

- Gồm3loạichính

Hình1.Hạtnanotừtính

2.Tầmquantrọngcủacáchạtnanotừtính

-cónhiềuứngdụngquantrọng
-làtrọngtâmcủanhiềunghiêncứu

Hình2.Giấycókhảnăngchốngthấmnước, vikhuẩnlàmtừhạtnanotừtính

 

B. PHÂN LOẠI CÁC HẠT NANO TỪ TÍNH

1.Sắttừ(ferrite)

2.Sắttừphatạp

Hình3.Hạtnanosắttừ

3.Cácloạicònlại

C. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐIỀU CHẾ

1.Phươngphápnghiền

-ưuđiểm:đơngiản,chếtạođượckhốilượnglớn
-nhượcđiểm:tính đồng nhất của các hạt nano không cao

2.Phươngpháphóahọc
- Nguyên tắc: kết tủa từ một dung dịch đồng nhất dưới các điều kiện nhất định hoặc phát triển hạt từ thể
hơi khi một hóa chất ban đầu bị phân rã.

- Bao gồm các phương pháp:
+ đồng kết tủa
+ nhiệt phân bụi hơi
+ nhiệt phân laser

Hình4.Cơ chế hình thành và phát triển hạt nano trong dung dịch

D.ỨNG DỤNG

-đượcứngdụngrấtnhiềuvàotrongnhữngngànhkhoahọcq
uantrọngcũngnhưtrongđờisống.

-đặcbiệtlàyhọc

 

Hình5.Mộtsốứngdụngcủahạtnanotừtínhtrongysinhhọc

1.Ysinhhọc

1.1Chẩnđoánvàđiềutrịungthư
- là một lĩnh vực mới nghiên cứumới
-nềntảngápdụngchoyhọctươnglai

 Chẩn đoán ung thư
 Hình ảnh hướng dẫn điều trị ung thư
 Quản lí hạt nano bằng phương pháp tiêm tĩnh mạch

 Dẫn truyền thuốc
-hạt nano từ tính có tính tương hợp sinh học được
gắn kết với thuốc điều trị.

- sử dụng từ trường để di chuyển

- thử nghiệm rất thành công để điều trịu não.
Hình6. Dẫntruyềnthuốcbằnghạtnanotừtính

1.2Phân tách và chọn lọc tế bào, DNA
2 giaiđoạn:
+ đánhdấu thựcthế;
+ vàtách các thực thểrakhỏi môi trường bằng từ trường.

1.3Kỹthuậtditruyền

- CôlậpmARN

- Lắprápplasmid

2.Xửlýônhiễmnước
- nguyên tắc:trộn với các hạt nano sắt bản chất kỵ nước,
dầu có thể được phân tách nhờ từ tính khỏi nước.

Hình 7. Vụ tràn dầu của hãng BP năm 2010

3.Ứngdụngkhác
 Y sinh hình ảnh
 Thông tin lưu trữ
 Hóa học

E. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


 
Chếtạovàứngdụnghạtnanotừtínhtrongysinhhọc- PGS. TS. NguyễnHoàngHải- 2005


 
MagneticNanoparticlesfor Cancer Diagnosis and Therapy-MehmetV.Yigit& Anna Moore
&ZdravkaMedarova- 2012

Ứng dụng hạt nano từ tính ô xít sắt-PGS. TS. NguyễnH...
HẠT NANO TỪ TÍNH VÀ NHỮNG ỨNG
DỤNG
TIỀM NĂNG
Giáo viên hướng dẫn:Nguyễn Vân Anh
Sinh viên:Lê Khánh Toàn
MSSV:20113396
Lớp:KTHH1_K56
HẠT NANO TỪ TÍNH VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HẠT NANO TỪ TÍNH VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG - Người đăng: khanhtoan-bk56
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
HẠT NANO TỪ TÍNH VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG 9 10 250