Ktl-icon-tai-lieu

HỆ SỐ DẪN NHIỆT & NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Mun Koykoy
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1409 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Bộ môn: VẬT LÍ THỰC PHẨM
Đề tài: HỆ SỐ DẪN NHIỆT và NHIỆT DUNG

RIÊNG CỦA THỰC PHẨM

GVHD: Trần Lệ Thu
Nhóm 9
SVTH:

Phan Thanh Nhả

2006130115

Phạm Thị Mỹ Thư

2006130117

Phạm Quốc Hùng

2006120221

Nông Thị Thỏa

2005130369

Trịnh Bảo Trung

2006110332

Nguyễn Thị Tuyết Xuân

2006130033

Tp.HCM, 04/2015

PHỤ LỤC

I.

Tầm quan trọng của tính chất nhiệt đối với thực phẩm.
Xử lý nhiệt là một quá trình quan trọng trong việc chế biến và bảo quản
thực phẩm trong những năm gần đây. Nhiệt góp phần kéo dài thời gian bảo quản
thực phẩm, tiêu diệt vi sinh vật, ức chế enzyme đảm bảo an toàn cho người tiêu
dùng. Một trong những yếu tố quan trọng khác của quá trình xử lý nhiệt là sự
thay đổi về cấu trúc và mùi vị của thực phẩm từ đó tạo ra những dòng sản phẩm
mới và đặc trưng góp phần đa dạng hóa sản phẩm giúp người tiêu dùng có nhiều
sự lựa chọn.

˗ Ưu điểm:
┼

Biến đổi hóa học sinh hóa theo nhiệt độ là phương pháp an toàn:
tiêu diệt vi sinh vật.

┼

Tính ăn được.

˗ Nhược điểm:
┼

Thay đổi đặc tính sinh học.

┼

Giảm chất lượng: mất Vitamin...

Hình 1. Một số sản phẩm thực phẩm đã qua xử lý nhiệt
Tùy thuộc vào tính chất sản phẩm và môi trường gia nhiệt mà sử dụng
nhiệt độ khác nhau.
II.

Hệ số dẫn nhiệt
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số dẫn nhiệt
a. Thành phần, cấu tạo của thực phẩm

˗ Trong thành phần của chất rắn các điện tử tự do và hạt nhân liên kết thành mạng
tuần hoàn còn được gọi là mạng lưới “lattice”.

1

˗ Năng lượng vận chuyển trong phân tử kim loại thông qua hàng rào năng lượng
và điện tử tự do.

˗ Hệ số dẫn nhiệt k = ke + kl
┼

Kim loại tinh khiết: k @ ke .

┼

Đối với hợp kim, chất rắn không phải kim loại thì k @ kl

Vì ke > kl nên kim loại có tính dẫn nhiệt cao hơn các thành phần khác

˗ Tính cân đối của hàng rào điện tử ảnh hưởng quan trọng hệ số dẫn nhiệt

Hình 2. Phân tử kim cương.
Trong phân tử kim cương hệ số dẫn nhiệt rất cao cấu trúc theo trật tự
chuẩn.
˗ Liên kết liên phân tử: Rắn > Lỏng > Khí. Tương ứng ta có hệ số dẫn nhiệt của
chất Rắn > Lỏng > Khí. Hệ số dẫn nhiệt của Kim loại > Nước > Không khí

Hình 3. Liên kết trong phân tử rắn-lỏng-khí

˗ Hệ số dẫn nhiệt của thực phẩm phụ thuộc chủ yếu vào thành phần của thực
phẩm. Trong cùng thành phần, phụ thuộc hình dạng vật lý.
2

b. Nhiệt độ

˗ Khi nhiệt độ tăng thì chuyển động của mạng phân tử tăng
˗ Tăng nhiệt độ thì hệ số dẫn nhiệt của vật liệu có tính rỗng tăng nhanh hơn kim
loại.

Biểu đồ 1. Hệ số dẫn n...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Bộ môn: VẬT LÍ THỰC PHẨM
Đề tài: HỆ SỐ DẪN NHIỆT và NHIỆT DUNG
RIÊNG CỦA THỰC PHẨM
GVHD: Trần Lệ Thu
Nhóm 9
SVTH: Phan Thanh Nhả 2006130115
Phạm Thị Mỹ Thư 2006130117
Phạm Quốc Hùng 2006120221
Nông Thị Thỏa 2005130369
Trịnh Bảo Trung 2006110332
Nguyễn Thị Tuyết Xuân 2006130033
Tp.HCM, 04/2015
HỆ SỐ DẪN NHIỆT & NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ SỐ DẪN NHIỆT & NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA THỰC PHẨM - Người đăng: Mun Koykoy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
HỆ SỐ DẪN NHIỆT & NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA THỰC PHẨM 9 10 390