Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống cấp nước trong nhà

Được đăng lên bởi mr_tien1972
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2175 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Hệ thống cấp nước
trong nhà

BÀI 2

Thiết kế mạng lưới cấp nước
trong nhà
 TÀI

LIỆU CẦN CHO VIỆC THIẾT KẾ
 NỘI DUNG THIẾT KẾ
 VẠCH TUYẾN VÀ BỐ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG
CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
 TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
TRONG NHÀ

1. Tài liệu dùng để thiết kế hệ
thống cấp nước trong nhà









Bản vẽ mặt bằng và chi tiết chung quanh khu vực, chú
ý các chi tiết cần thiết như cao độ mặt đất, vị trí, đường
kính và chiều sâu đặt ống của tuyến cấp nước bên
ngoài;
Bảng vẽ mặt bằng các tầng nhà và mặt cắt của nhà
trong đó có mô tả vị trí lắp đặt của các thiết bị vệ sinh;
Số liệu về áp lực đảm bảo của đường ống cấp nước
bên ngoài;
Đặc tính của ống và phụ kiện;
Đặc tính kỹ thuật của bơm.

2. Nội dung thiết kế: thiết kế kỹ
thuật và lập dự toán






Bản vẽ mặt bằng khu nhà tỉ lệ 1/500. Mô tả: vị trí, cao
độ, chiều dài và đường kính của các tuyến ống cấp
vào nhà;
Bản vẽ bố trí mặt bằng hệ thống cấp nước cho các
tầng nhà tỉ lệ 1/100 –1/200. Mô tả: vị trí và chủng loại
thiết bị vệ sinh và các thiết bị dùng nước khác, chiều
dài, đường kính và ký hiệu của các đoạn ống trong
hệ thống;
Bản vẽ hình chiếu trục đo của hệ thống với tỉ lệ đứng
1/50 – 1/100 và tỉ lệ ngang 1/100 – 1/200. Mô tả: các
thiết bị lấy nước theo qui định, ghi số hiệu, chiều dài,
đường kính các đoạn ống nằm ngang và đứng, chiều
cao lắp đặt các thiết bị vệ sinh;

Nội dung thiết kế: thiết kế kỹ
thuật và lập dự toán
 Lập

bảng thuyết minh về phương pháp tính
toán: các yêu cầu về thiết kế, tiêu chuẩn kỹ
thuật, định mức, đơn giá đã sử dụng, phương
pháp và số liệu tính toán thủy lực đường ống
và các hạng mục công trình liên quan. Phân
tích và lựa chọn phương án kỹ thuật.
 Lập bảng thống kê vật tư và thiết bị của dự án.
Mô tả chính xác các thông số kỹ thuật yêu cầu
đối với đường ống và thiết bị.
 Lập bảng dự toán cho hệ thống theo đơn giá
và các hệ số qui định.

3. VẠCH TUYẾN VÀ BỐ TRÍ ĐƯỜNG
ỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
 Đường

ống phải đi tới mọi thiết bị dụng cụ vệ

sinh.
 Tổng chiều dài đường ống phải ngắn nhất.
 Dễ gắn chắc ống với các kết cấu của nhà:
tường, trần, dầm, vì kèo,...
 Thuận tiện, dễ dàng cho quản lý.
 Phù hợp với kiến trúc của nhà,...

VẠCH TUYẾN VÀ BỐ TRÍ ĐƯỜNG
ỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
 Không

cho phép đặt ống qua phòng ở. Hạn
chế đặt ống dưới đất vì gây khó khăn cho
quá trình sửa chữa, ...
 Các ống nhánh dẫn nước tới các thiết bị vệ
sinh thường đặt với độ dốc 0,002-0,005
 Các ống đứng nên đặt ở góc tường nhà. Mỗi
ống nhánh không nên phục vụ qua 5 đơn vị
dùng nước và không dài quá 5...
Hệ thống cấp nước
trong nhà
hệ thống cấp nước trong nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống cấp nước trong nhà - Người đăng: mr_tien1972
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
hệ thống cấp nước trong nhà 9 10 628