Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống cơ điện tử

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Anh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Advanced kinematic class
Teacher: Fuhua Jen
Student: Do The Can
ID:
C99080020

Grasshopper
What make I think that
grasshopper is a good
idea to design a robot ?

1.1 The legs of robot:

Position Synthesis:

Simulation design of robot

1.2 The mouth of robot:

Open the mouth

Close the mouth

THE END

...
Advanced kinematic class
Teacher: Fuhua Jen
Student: Do The Can
ID: C99080020
Hệ thống cơ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống cơ điện tử - Người đăng: Nguyễn Đức Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hệ thống cơ điện tử 9 10 187