Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điện vs các thiết bị điện trong hệ thống lạnh

Được đăng lên bởi Sang Nhinho
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC, ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ CỦA HỆ
THỐNG LẠNH
CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN THƯỜNG HAY SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG
LẠNH
Các thiết bị điều khiển
Để làm nhiệm vụ điều khiển, đóng mở máy trong các mạch điện người ta sử dụng
nhiều thiết bị điện khác nhau.
Aptomat (MCCB)
Để đóng ngắt không thường xuyên trong các mạch điện người ta sử dụng các
aptomat. Cấu tạo aptomat gồm hệ thống các tiếp điểm có bộ phận dập hồ quang, bộ
phận tự động cắt mạch để bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Bộ phận cắt mạch điện
bằng tác động điện từ theo dòng cực đại. Khi dòng vượt quá trị số cho phép chúng
sẽ cắt mạch điện để bảo vệ thiết bị.
Như vậy áptomat được sử dụng để đóng, ngắt các mạch điện và bảo vệ thiết bị
trong trong trường hợp quá tải.

Hình 10-1: Thiết bị đóng ngắt điện tự động (aptomat)
Rơ le nhiệt bảo vệ quá dòng và quá nhiệt (OCR)
Rơ le nhiệt được sử dụng để bảo vệ quá dòng hoặc quá nhiệt. Khi dòng điện quá
lớn hoặc vì một lý do gì đó nhiệt độ cuộn dây mô tơ quá cao. Rơ le nhiệt ngát
mạch điện để bảo vệ mô tơ máy nén.
Rơ le nhiệt có thể đặt bên trong hoặc bên ngoài máy nén. Trường hợp đặt bên
ngoài rơ le nhằm bảo vệ quá dòng thường được lắp đi kèm công tắc tơ. Một số máy
lạnh nhỏ có bố trí rơ le nhiệt bên trong ở ngay đầu máy nén.

1- Dây nối, 2- Chụp nối; 3- Chốt tiếp điểm; 4- Đầu cực 5- Tiếp điểm;
6- Cơ cấu lưỡng kim; 7- Điện trở; 8- Thân; 9- Vít
Hình 10-2: Rơ le nhiệt lắp trong máy nén

Hình 10-3: Rơ le nhiệt và mạch điện
Phần tử cơ bản của rơ le nhiệt là một cơ cấu lưỡng kim gồm có 2 kim loại khác
nhau về bản chất, có hệ số giãn nở nhiệt khác nhau và hàn với nhau. Bản lưỡng
kim được đốt nóng bằng điện trở có dòng điện của mạch cần bảo vệ chạy qua. Khi
làm việc bình thường sự phát nóng ở điện trở này không đủ để cơ cấu lưỡng kim
biến dạng. Khi dòng điện vượt quá định mức bản lưỡng kim bị đốt nóng và bị uốn
cong, kết quả mạch điện của thiết bị bảo vệ hở
Công tắc tơ và rơ le trung gian
Các công tắc tơ và rơ le trung gian được sử dụng để đóng ngắt các mạch điện. Cấu
tạo của chúng bao gồm các bộ phận chính sau đây :

1. Cuộn dây hút
2. Mạch từ tính
3. Phần động (phần ứng)
4. Hệ thống tiếp điểm (thường đóng và thường mở)

Hình 10-4:
Công tắc tơ
Cần lưu ý các tiếp điểm thường mở của thiết bị chỉ đóng khi cuộn dây hút có điện
và ngược lại các tiếp điểm thường đóng sẽ mở khi cuộn dây có điện, đóng khi mất
điện.
Hệ thống các tiếp điểm có cấu tạo khác nhau và thường được mạ kẽm để đảm bảo
tiếp xúc tốt. Các thiết bị đóng ngắt lớn có bộ phận dập hồ quang ngoài ra còn có
thêm các ti...
HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC, ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ CỦA HỆ
THỐNG LẠNH
CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN THƯỜNG HAY SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG
LẠNH
Các thiết bị điều khiển
Để làm nhiệm vụ điều khiển, đóng mở máy trong các mạch điện người ta sử dụng
nhiều thiết bị điện khác nhau.
Aptomat (MCCB)
Để đóng ngắt không thường xuyên trong các mạch điện người ta sử dụng các
aptomat. Cấu tạo aptomat gồm hệ thống các tiếp điểm có bộ phận dập hồ quang, bộ
phận tự động cắt mạch để bảo vệ quá tải ngắn mạch. Bộ phận cắt mạch điện
bằng tác động điện từ theo dòng cực đại. Khi dòng vượt quá trị số cho phép chúng
sẽ cắt mạch điện để bảo vệ thiết bị.
Như vậy áptomat được sử dụng để đóng, ngắt các mạch điện và bảo vệ thiết b
trong trong trường hợp quá tải.
Hệ thống điện vs các thiết bị điện trong hệ thống lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điện vs các thiết bị điện trong hệ thống lạnh - Người đăng: Sang Nhinho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hệ thống điện vs các thiết bị điện trong hệ thống lạnh 9 10 431