Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều hòa không khí ô tô

Được đăng lên bởi Phạm Mạnh Huy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*******************

ISO 9001:2000

Chuyên đề:

Biên soạn: Nguyễn Văn Thìn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
09/2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
*******************

ISO 9001:2000

Chuyên đề:

Biên soạn: Nguyễn Văn Thìn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
09/2007

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHHỒ CHÍ MINH
*******************
ISO 9001:2000
Chuyên đề:
Biên soạn: Nguyễn Văn Thìn
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
09/2007
Hệ thống điều hòa không khí ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều hòa không khí ô tô - Người đăng: Phạm Mạnh Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hệ thống điều hòa không khí ô tô 9 10 669