Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Được đăng lên bởi Trịnh Văn Trường
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1799 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Automotive
Air Conditioning

Training
Manual

(I) Theory
The four major function..........................................................................................3
Understanding heat................................................................................................4
Change of state......................................................................................................7
Pressure & temperature relationship......................................................................8
The Ozone Layer....................................................................................................9
R134a properties................................................................................................... 10
Principles of air conditioning.................................................................................. 12
(II) System types
Expansion block valve system...............................................................................13
Parallel flow condenser system............................................................................. 14
Orifice tube system................................................................................................ 15
Expansion valve dual system.................................................................................16
(III) Components
Compressors..........................................................................................................17
Clutches.................................................................................................................22
Lubrication............................................................................................................. 23
Condensers.......... .................................................................................................24
Foam seals............................................................................................................ 25
Condenser electric fans......................................................................................... 25
Evaporators............................................................................................................26
Thermal expansion valve.......................................................................................27
Super heat............................................................................................................. 29
Orifice tube.....................................................
Automotive
Air Conditioning
Training
Manual
hệ thống điều hòa không khí trên ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống điều hòa không khí trên ô tô - Người đăng: Trịnh Văn Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 9 10 46