Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 10: Hệ thống điều khiển giám sát

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 5547 lần   |   Lượt tải: 18 lần
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
GIÁM SÁT

© HMS - BM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, ĐHBK HÀ NỘI

27/09/2005

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH
Thống nhất khái niệm
Xây dựng cấu trúc hệ thống
Phần mềm điều khiển giám sát
Thiết kế giao diện người-máy
SCADA trên nền Web

2

Điều khiển giám sát là gì?
Điều khiển giám sát = Supervisory Control
– Theo nghĩa hẹp: Tạo giá trị đặt và hiệu chỉnh các tham số
cho các bộ điều khiển tự động phía dưới
– Theo nghĩa rộng: Tất cả các chức năng điều khiển phía trên
điều khiển tự động, có sự tham gia giám sát của con người

Các chức năng điều khiển giám sát tiêu biểu:
–
–
–
–
–

Giám sát vận hành
Điều khiển vận hành
Báo cáo & báo động
Điều khiển cao cấp
Quản lý & lưu trữ dữ liệu quá trình

Hệ thống điều khiển giám sát: Thành phần quan trọng
của một hệ thống tự động hóa hiện đại
3

Giao diện người-máy
HMI = Human-Machine Interface
– Hỗ trợ giám sát và điều khiển vận hành
– Có thể thực hiện dưới nhiều dạng khác nhau
– Trong một hệ ĐKGS: HMI là thành phần quan trọng nhất

MMI = Man-Machine Interface, hoặc
Manufactoring Management Information
Các thành phần tiêu biểu:
–
–
–
–
–

Mimics (Lưu đồ công nghệ, hình ảnh máy móc,...)
Trends (Đồ thị thời gian thực, đồ thị quá khứ)
Faceplates (Mặt giao diện thiết bị)
Alarms (Cửa sổ báo động, trạng thái báo động)
Reports (Lập báo cáo tự động)

4

SCADA là gì?
SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition
Một trong những khái niệm "mốt" hiện nay trong giới
công nghiệp
Cụm từ "Supervisory Control and Data Acquisition"
được sử dụng đầu tiên trong ngành điện năng tại hội
nghị PICA (Power Industry Computer Applications),
1973
Có nhiều quan điểm không thống nhất hiện nay

5

"Supervisory control and data acquisition (SCADA) is a
system that allows an operator to monitor and control
processes that are distributed among various remote
sites...There are four major elements to a SCADA
system: the operator, master terminal unit (MTU),
communications, and remote terminal unit (RTU)."
(Boyer, Stuart, A. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition,
Instrument Society of America, Research Triangle, NC. 1993)

6

"(SCADA) Systems are used in industry to monitor and
control plant status and provide logging facilities.
SCADA systems are highly configurable, and usually
interface to the plant via PLCs."
()

7

"SCADA is a software program that gathers real time
information for process control of equipment. SCADA
can be used in industries such as telecommunications,
oil and gas refining, water ...
27/09/2005
© HMS - BM ĐIU KHIN T ĐỘNG, ĐHBK HÀ NI
H THNG ĐIU KHIN
GIÁM SÁT
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 10: Hệ thống điều khiển giám sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 10: Hệ thống điều khiển giám sát - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 10: Hệ thống điều khiển giám sát 9 10 565