Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 11: Độ tin cậy và tính sẵn sàng trong hệ thống điều khiển giám sát

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Độ tin cậy và tính sẵn sàng
trong các hệ thống điều khiển
và giám sát

© HMS - BM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, ĐHBK HÀ NỘI

02/11/2006

Các chủ đề
Khái niệm độ tin cậy và tính sẵn sàng
Các sách lược dự phòng
Các biện pháp dự phòng nóng
Cơ chế an toàn
Cơ chế khởi động lại
Cơ chế an toàn
Cơ chế bảo mật
Cơ chế bảo trì

2

Độ tin cậy
Khả năng làm việc không gây ra lỗi của hệ thống,
được đánh giá qua:
– Thời gian trung bình tới khi gặp lỗi (Mean Time To
Failure, MTTF)
– Thời gian trung bình giữa hai lần lỗi (Mean Time Between
Failures, MTBF) hoặc số lỗi trung bình trên một đơn vị
thời gian

Tính sẵn sàng phụ thuộc vào:
–
–
–
–

Độ tin cậy của từng thiết bị
Cấu trúc hệ thống
Đặc điểm hệ thống truyền thông
Biện pháp dự phòng nóng

3

Tính sẵn sàng
Khả năng hoạt động liên tục bình thường
– Đánh giá qua tỉ lệ giữa tổng thời gian duy trì vận hành/
tổng thời gian dừng
– Độ tin cậy quyết định tới tính sẵn sàng, nhưng không
đồng nghĩa

Tính sẵn sàng phụ thuộc vào:
–
–
–
–
–
–

Cơ chế dự phòng
Cơ chế an toàn
Cơ chế khởi động lại sau sự cố nguồn
Cơ chế bảo mật
Sách lược bảo trì, khả năng bảo trì
...

4

Độ tin cậy và tính sẵn sàng
LỖI

LỖI

LỖI

LỖI

LỖI

T

T0

T1

T2

T3

T4

T∑
Độ tin cậy ⇔ MTBF ≈ (T0 + T1 + T2 + T3 + T4)/5
Tính sẵn sàng
≈ (T0 + T1 + T2 + T3 + T4)/T∑
5

Cơ chế dự phòng
Yêu cầu dự phòng:
– Các thành phần quan trọng cần được dự phòng hoàn
toàn để trường hợp lỗi một thành phần đơn (phần cứng
& phần mềm) không làm mất đi tính năng do nó cung
cấp
– Lỗi mỗi module hoặc card được phép không gây ra tê liệt
hơn một trạm vận hành hoặc một vòng điều khiển.

Sách lược dự phòng
– Dự phòng lạnh
Thay thế thiết bị offline
Thay thế thiết bị online

– Dự phòng nóng
Dự phòng cạnh tranh
Dự phòng dự trữ
6

Các biện pháp dự phòng nóng
Dự phòng CPU+nguồn:
– Dự phòng cạnh tranh
– Dự phòng dự trữ 1:1

Dự phòng trạm điều khiển:
– Dự phòng dự trữ 1:1, chuyển mạch kịp thời, trơn tru

Dự phòng dự trữ hệ thống mạng:
– Dự phòng cáp truyền
– Dự phòng module truyền thông và các thiết bị mạng
khác, chuyển mạch kịp thời, trơn tru

Dự phòng vào/ra
Dự phòng trạm vận hành 1:n
Dự phòng trạm server 1:1

7

Các cấu trúc dự phòng cấp điều khiển
Control bus
PS CPU PS CPU
PS CPU

PS CPU

Fieldbus

Fieldbus
Distributed I/O

Distributed I/O
PS IM

PS IM

PS IM

PS IM

Control bus
PS CPU PS CPU
PS CPU

PS CPU

Fieldbus (dual)
Distributed I/O
PS IM

PS IM

Fieldbus (dual)
Distributed I/O
PS IM

PS IM

8

Các tình huống "chuyển mạch"
Lỗi phần cứng bộ điều khiển tích cực
Lỗi truyền thông giữa bộ điều ...
02/11/2006
© HMS - BM ĐIU KHIN T ĐỘNG, ĐHBK HÀ NI
Đ
Đ
tin c
tin c
y
y
v
v
à
à
t
t
í
í
nh
nh
s
s
n
n
s
s
à
à
ng
ng
trong c
trong c
á
á
c h
c h
th
th
ng
ng
đ
đ
i
i
u
u
khi
khi
n
n
v
v
à
à
gi
gi
á
á
m
m
s
s
á
á
t
t
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 11: Độ tin cậy và tính sẵn sàng trong hệ thống điều khiển giám sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 11: Độ tin cậy và tính sẵn sàng trong hệ thống điều khiển giám sát - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 11: Độ tin cậy và tính sẵn sàng trong hệ thống điều khiển giám sát 9 10 228