Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 4: Kiến trúc DCS

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 6357 lần   |   Lượt tải: 7 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Hệ thống
₫iều khiển phân tán
Chương 4: Kiến trúc DCS

8/27/2005

Chương 4: Kiến trúc DCS
4.1
4.2

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

4.3
4.4

Giới thiệu chung
Phạm vi ứng dụng
Cấu hình cơ bản của các hệ DCS
Giới thiệu các thành phần chính
Các ví dụ sản phẩm minh họa
Các điểm mấu chốt trong kiến trúc DCS
So sánh kiến trúc PLC/HIM với DCS

Chương 4: Kiến trúc DCS

© 2005 - HMS

2

4.1 Giới thiệu chung về DCS
DCS = Distributed Control System
– Tiến hóa từ giải pháp DDC, phân tán chức năng điều khiển
xuống nhiều bộ điều khiển nối mạng
– Hệ điều khiển tích hợp trọn vẹn của một nhà sản xuất (tích
hợp về phần cứng, phần mềm và chức năng)

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Hệ DCS đầu tiên: TDC2000 của Honeywell (1975)
Các sản phẩm tiêu biểu:
–
–
–
–
–
–

ABB: Advant OCS, IndustrialIT
Emerson (Fisher-Rosemount): PROVOX, DeltaV
Honeywell: PlantScape
Invensys (Foxboro): I/A Series
Siemens: Teleperm, PCS7
Yokogawa: Centum CS1000/CS3000

Chương 4: Kiến trúc DCS

© 2005 - HMS

3

Phạm vi ứng dụng của DCS
Chủ yếu trong công nghiệp chế biến:
–
–
–
–
–

Hóa chất, hóa dầu, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm
Khai thác dầu khí, than
Điện năng, xi măng, giấy
Luyện kim, cán thép
...

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Ưu điểm:
– Tính tích hợp cao (phần mềm, phần cứng, giao tiếp, chức
năng điều khiển và giám sát)
– Phát triển ứng dụng trực quan, linh hoạt, đơn giản, gần gũi
với công nghệ
– Độ tin cậy cao nhờ khả năng độc lập cảnh giới, chẩn đoán lỗi
của các trạm, cấu trúc phân tán và cấu hình dự phòng

Nhược điểm:
– Giá thành hệ thống tương đối cao
– Nhiều hệ thống thể hiện tính đóng kín

Chương 4: Kiến trúc DCS

© 2005 - HMS

4

4.2 Cấu hình cơ bản một hệ DCS
Alarm
Printer

Report
Printer

LAN

OS

Operator
Station

ES

OS

Engineering
Station

System bus/
Control Network

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Local Control
Unit (LCU)
4-20mA

Chương 4: Kiến trúc DCS

Fieldbus

Remote I/O
(RIO)

PROCESS

© 2005 - HMS

5

Các thành phần chính
Khối điều khiển cục bộ (LCU), bộ điều khiển: Chức
năng điều khiển cơ sở và giám sát (chủ yếu cho các
biến tương tự), có thể cả điều khiển cao cấp
Vào/ra từ xa (RIO), vào/ra phân tán
Trạm vận hành: Chức năng giao diện vận hành & giám
sát, quản lý dữ liệu

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Trạm kỹ thuật: Phát triển phần mềm, cấu hình và chẩn
đoán hệ thống
Bus hệ thống (system bus, data highway), bus điều
khiển
Tùy chọn: Các loại trạm chủ, các máy tính điều khiển
cao cấp, các loại bus trường, bus thiết bị (Foundation
Fieldbus, DP, DeviceNet...)

Chương 4: Kiến trúc ...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1Chương 1
H thng
iukhinphân tán
8/27/2005
Chương 4: KiếntrúcDCS
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 4: Kiến trúc DCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 4: Kiến trúc DCS - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 4: Kiến trúc DCS 9 10 483